×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 25

Cântăreţii.

1 Regele David şi căpeteniile oştirii i-au rânduit la slujbe pe fiii lui Asaf, pe ai lui Heman şi pe ai lui Iditun, ca să cânte imnuri în sunetul alăutelor şi al harpelor şi al ţimbalelor.a

2 Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Aşarela; fiii lui Asaf, cei ce se ţineau de profetul Asaf, îşi aveau locul îndată după rege.

3 Din cei ai lui Iditun, fiii lui Iditun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Şimei, Haşabia şi Matitia; ei erau şase, sub conducerea tatălui lor Iditun, care cânta din alăută mulţumiri şi laude Domnului.

4 Din cei ai lui Heman: fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir şi Mahaziot. 5 Toţi aceştia erau fiii lui Heman, întâiul cântăreţ al regelui atunci când se cerea cuvânt de la Domnul pentru ridicarea cornului. Şi i-a dat Dumnezeu lui Heman paisprezece fii şi trei fiice. 6 Toţi aceştia, laolaltă cu tatăl lor, cântau în templul Domnului imnuri [acompaniate] de ţimbale, harpe şi alăute, avându-şi locul îndată după rege şi după Asaf, Iditun şi Heman.

7 Iar numărul lor – înţelegându-se şi al fraţilor lor care învăţaseră să-I cânte Domnului şi care erau iscusiţi în slujba aceasta – era de două sute optzeci şi opt. 8 Şi ei, de asemenea, au aruncat sorţi pentru rândul lor zilnic la slujbă, pentru mare şi mic, pentru cel desăvârşit şi pentru învăţăcel. 9 Întâiul sorţ i-a căzut lui Asaf, adică lui Iosif, fraţilor şi fiilor săi: doisprezece; al doilea, lui Ghedalia, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 10 al treilea, lui Zacur, cu fraţii şi fiii săi: doisprezece; 11 al patrulea, lui Iţri, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 12 al cincilea, lui Netania, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 13 al şaselea, lui Buchia, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 14 al şaptelea, lui Ieşarela, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 15 al optulea, lui Isaia, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 16 al nouălea, lui Matania, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 17 al zecelea, lui Şimei, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 18 al unsprezecelea, lui Azareel, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 19 al doisprezecelea, lui Haşabia, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 20 al treisprezecelea, lui Şebuel, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 21 al paisprezecelea, lui Matitia, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 22 al cincisprezecelea, lui Ierimot, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 23 al şaisprezecelea, lui Hanania, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 24 al şaptesprezecelea, lui Ioşbecaşa, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 25 al optsprezecelea, lui Hanani, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 26 al nouăsprezecelea, lui Maloti, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 27 al douăzecilea, lui Eliata, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 28 al douăzeci şi unulea, lui Hotir, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 29 al douăzeci şi doilea, lui Ghidalti, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 30 al douăzeci şi treilea, lui Mahaziot, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece; 31 al douăzeci şi patrulea, lui Romamti-Ezer, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.