×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 24

Cetele preoţilor.

1 Şi fiii lui Aaron, împărţiţi în cete: Fiii lui Aaron: Nadab, Abiud, Eleazar şi Itamar. 2 Nadab şi Abiud au murit înaintea tatălui lor, iar fii n’au avut; aşa că numai Eleazar şi Itamar, fiii lui Aaron, au slujit ca preoţi. 3 David i-a împărţit astfel: Pe Ţadoc, unul din fiii lui Eleazar, şi pe Ahimelec, unul din fiii lui Itamar, potrivit cu numărul lor, cu slujba lor şi cu familiile părinţilor lor. 4 Dar între fiii lui Eleazar s’au găsit mai multe căpetenii decât între fiii lui Itamar, aşa că i-a împărţit astfel: din fiii lui Eleazar, şaisprezece capi de familie, iar din fiii lui Itamar, opt. 5 Şi i-a împărţit prin sorţi, pe unii ca şi pe ceilalţi, căci, dintre fiii lui Eleazar şi dintre fiii lui Itamar, ei erau mai-mari ai celor sfinte şi mai-mari ai Domnului.a 6 Iar Şemaia, fiul lui Natanael, grămătic din neamul leviţilor, i-a scris în faţa regelui şi a căpeteniilor şi în faţa preoţilor Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi a capilor de familii preoţeşti şi levitice, o casă părintească fiindu-i rânduită lui Eleazar şi una lui Itamar.

7 Sorţul cel dintâi i-a ieşit lui Iehoiarib; al doilea, lui Iedaia; 8 al treilea, lui Harim; al patrulea, lui Seorim; 9 al cincilea, lui Malchia; al şaselea, lui Miiamin; 10 al şaptelea, lui Hacoţ; al optulea, lui Abia; 11 al nouălea, lui Ieşua; al zecelea, lui Şecania; 12 al unsprezecelea, lui Eliaşib; al doisprezecelea, lui Iachim; 13 al treisprezecelea, lui Hupa; al paisprezecelea, lui Işbaal; 14 al cincisprezecelea, lui Bilga; al şaisprezecelea, lui Imer; 15 al şaptesprezecelea, lui Hezir; al optsprezecelea, lui Hapiţeţ; 16 al nouăsprezecelea, lui Petahia; al douăzecilea, lui Iezechiel; 17 al douăzeci şi unulea, lui Iachin; al douăzeci şi doilea, lui Gamul; 18 al douăzeci şi treilea, lui Delaia; al douăzeci şi patrulea, lui Maazia;

19 Acesta era rândul lor la slujbă, cum anume trebuia să vină în templul Domnului, după rânduiala lor dată prin Aaron, părintele lor, aşa cum Domnul, Dumnezeul lui Israel, îi poruncise acestuia.

20 Ceilalţi fii ai lui Levi au fost împărţiţi astfel: Din fiii lui Amram, Şubael; din fiii lui Şubael, Iehdia; 21 din fiii lui Rehabia, întâiul era Işia; 22 din fiii lui Iţhar: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat; 23 din fiii lui Hebron: întâiul, Ieria; al doilea, Amaria; al treilea Iahaziel; şi al patrulea, Iecameam; 24 din fiii lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir. 25 Fratele lui Mica a fost Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. 26 Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi; din fiii lui Iaazia: Beno; 27 din fiii lui Merari, după Iaazia: Beno, Şoham, Zacur şi Ibri. 28 Mahli i-a avut pe Eleazar şi pe Itamar; Eleazar a murit fără să fi avut fii. 29 Chiş l-a avut pe Ierahmeel. 30 Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot. Aceştia sunt fiii leviţilor după familii. 31 Şi ei, de asemenea, au primit sorţi, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, în faţa regelui David, a lui Ţadoc şi a lui Ahimelec, a capilor de familii preoţeşti şi levitice, fiecare cap de familie fiind pe picior de egalitate cu cei mai tineri fraţi ai săi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.