×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 23

Numărul, rânduiala şi slujba leviţilor.

1 Fiind David bătrân şi sătul de zile, în locul lui l-a făcut rege peste Israel pe Solomon, fiul său. 2 Şi i-a adunat pe toţi mai-marii din Israel şi pe preoţi şi pe leviţi.

3 Şi leviţii s’au numărat pe ei înşişi, cei de la treizeci de ani în sus; numărul lor, pe cap de om, a fost de treizeci şi opt de mii de bărbaţi. 4 Dintre ei, cârmuitori peste lucrările casei Domnului au fost douăzeci şi patru de mii; iar grămătici şi judecători, şase mii; 5 patru mii erau portari, iar patru mii erau cântăreţi ai Domnului, cu instrumentele muzicale pe care ei le făcuseră să-L laude pe Domnul.

6 Şi i-a împărţit David în cete care să facă’n fiecare zi cu rândul, după fiii lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari.

7 Din Gherşoniţi: Laedan şi Şimei. 8 Fiii lui Laedan au fost trei: Iehiel, căpetenie, Zetam şi Ioil. 9 Fiii lui Şimei au fost trei: Şelomit, Haziel şi Haran. Aceştia sunt căpeteniile fiilor lui Laedan. 10 Tot fii ai lui Şimei au fost Iahat, Ziza, Ieuş şi Beraia; aceştia patru sunt tot fii ai lui Şimei; 11 Iahat era căpetenie; Ziza era al doilea; Ieuş şi Beraia au avut puţini copii şi de aceea au fost socotiţi la un loc cu casa tatălui lor.

12 Fiii lui Cahat au fost patru: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel. 13 Fiii lui Amram: Aaron şi Moise. Aaron a fost rânduit să sfinţească lucrurile cele mai sfinteaa – el şi fii săi – pe veci, să ardă tămâie în faţa Domnului, să-I slujească şi să-I binecuvinteze numele în veci. 14 Iar Moise, omul lui Dumnezeu, şi fiii săi au fost socotiţi la tribul lui Levi. 15 Fiii lui Moise: Gherşon şi Eliezer. 16 Fiul lui Gherşon: Şebuel, căpetenia. 17 Fiul lui Eliezer: Rehabia, căpetenia. Elezer n’a mai avut alţi copii; Rehabia însă a avut foarte mulţi. 18 Fiul lui Iţhar: Şelomit, căpetenia. 19 Fiii lui Hebron: întâiul, Ieria; al doilea, Amaria; al treilea, Iahaziel; al patrulea, Iecameam. 20 Fiii lui Uziel: întâiul, Mica, al doilea, Işia.

21 Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi; fiii lui Mahli: Eleazar şi Chiş. 22 Eleazar a murit fără să fi avut fii, ci numai fiice, pe care le-au luat ăde soţiiî fiii lui Chiş, verii lor. 23 Fiii lui Muşi au fost trei: Mahli, Eder şi Ieremot.

24 Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele părinţilor lor, adică ale capilor de familie, după numărătoarea lor pe nume şi pe capete, cei care, de la douăzeci de ani în sus, făceau slujbă în templul Domnului.

25 Căci David a zis: „Domnul, Dumnezeul lui Israel, i-a dat linişte poporului Său şi pe veci l-a aşezat în Ierusalim”. 26 Leviţii nu mai purtau cortul şi toate ale lui, cele de trebuinţă pentru slujbele din el. 27 De aceea, după cele din urmă porunci ale lui David, au fost număraţi leviţii de la douăzeci de ani în sus, 28 ca să stea la îndemâna fiilor lui Aaron pentru slujbele din templul Domnului, pentru [veghea] curţilor şi a cămărilor, pentru curăţirea tuturor lucrurilor şi pentru ceea ce era de trebuinţă la slujbele din templul lui Dumnezeu, 29 pentru a se îngriji de pâinile punerii-înainte, de făinuţa de grâu pentru prinosul de pâine şi pentru azime, de ceea ce era de copt, de fript şi de măsurat, 30 pentru a sta dimineaţa şi seara să-L laude pe Domnul şi să I se mărturisească 31 şi pentru toate arderile-de-tot aduse Domnului sâmbăta, la lună nouă şi la sărbători, după numărul şi rânduiala lor, totdeauna înaintea Domnului 32 şi să facă paza la cortul mărturiei şi paza la locaşul cel sfânt şi paza la fiii lui Aaron, fraţii lor, în slujbele din templul Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.