×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 14

Femeile şi fiii lui David. Două biruinţe asupra Filistenilor.

1 Hiram, regele Tirului, i-a trimis lui David soli şi lemn de cedru şi zidari şi dulgheri spre a-i face o casă. 2 Când David a ştiut că Domnul l-a rânduit rege peste Israel, că regatul său s’a ridicat de dragul poporului său Israel,

3 atunci David şi-a mai luat şi alte femei, din Ierusalim, şi i s’au mai născut lui David fii şi fiice. 4 Iată numele celor ce i s’au născut în Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan şi Solomon; 5 Ibhar, Elişua şi Elifelet; 6 Nogah, Nefeg şi Iafia; 7 Elişama, Eliada şi Elifelet.

8 Şi dacă Filistenii au auzit că David fusese uns rege peste tot Israelul, toţi Filistenii s’au ridicat să-l caute pe David. Iar David, auzind, a ieşit să-i întâmpine. 9 Filistenii au venit şi şi-au aşezat tabăra în valea Uriaşilor. 10 Atunci L-a întrebat David pe Dumnezeu, zicând: „Dacă eu mă ridic împotriva Filistenilor, mi-i vei da Tu în mână?”. Iar Domnul i-a zis: „Du-te, şi îi voi da în mâinile tale!” 11 Şi s’a suit în Baal-Peraţim, şi acolo i-a lovit David. Şi a zis David: „Dumnezeu i-a rupt pe duşmanii mei în mâna mea aşa cum rupe apa”. De aceea s’a numit locul acela Ruptura, adică Peraţim. 12 Acolo şi-au lăsat Filistenii idolii, iar David a zis: „Să fie arşi în foc!”a

13 Filistenii însă s’au adunat din nou în Valea Uriaşilor. 14 Şi din nou L-a întrebat David pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis: „Nu te vei duce după ei; întoarce-te dinspre ei şi aruncă-te asupra lor acolo, lângă pomii care fac pere. 15 Şi va fi că atunci când tu le vei auzi freamătul în vârfurile perilor, atunci te vei arunca în luptă; căci Dumnezeu ţi-a ieşit înainte ca să lovească oastea Filistenilor”. 16 Şi a făcut David aşa cum îi poruncise Dumnezeu; şi a lovit oastea Filistenilor, de la Gabaon până la Ghezer.

17 Şi s’a făcut numele lui David vestit în toată ţara; şi frica de el a pus-o Domnul în toate neamurile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.