×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea a doua a Regilor

Capitolul 5

David rege peste tot Israelul. Casa şi fiii lui David în Ierusalim. Două biruinţe asupra Filistenilor.

1 Toate seminţiile lui Israel au venit atunci la David în Hebron şi i-au zis: „Iată, noi suntem oasele tale şi carnea taa 2 Încă din vremea când Saul domnea peste noi, tu erai călăuza lui Israel. Atunci a zis Domnul către tine: «Tu îl vei paşte pe poporul Meu Israel şi tu vei fi cârmuitorul poporului Meu Israel»”. 3 Toţi bătrânii lui Israel au venit la rege în Hebron. Şi acolo, în Hebron, regele David a făcut cu ei legământ înaintea Domnului. Şi l-au uns pe David rege peste tot Israelulb.

4 David era un fecior de treizeci de ani când a început să domnească, şi a domnit patruzeci de ani. 5 Şapte ani şi şase luni domnise în Hebron peste Iuda, iar treizeci şi trei de ani a domnit în Ierusalim peste întregul Israel şi Iuda.

6 David şi toţi oamenii lui s’au dus la Ierusalim, la Iebuseii care locuiau ţinutulc; dar i s’a spus lui David: „Tu nu vei intra aici!”, căci îi stăteau împotrivă orbii şi şchiopii care ziceau: „David nu va intra aici!” 7 Atunci David a luat fortăreaţa Sionului; aceasta este cetatea lui Davidd. 8 Şi a zis David în ziua aceea: „Tot cel ce-i loveşte pe Iebusei să-i treacă prin ascuţişul săbiei: şi pe şchiopi, şi pe orbi, şi pe cei ce urăsc sufletul lui David”. De aceea se zice: „Orbii şi şchiopii nu vor intra în casa Domnului”e. 9 David s’a aşezat în fortăreaţă, iar aceasta s’a numit cetatea lui David; cetatea în sine a zidit-o de jur-împrejur; [acolo şi-a zidit] şi casa lui. 10 Aşa că David propăşea, devenind tot mai mare, iar Domnul Atotţiitorul era cu el.

11 Atunci Hiram, regele Tirului, i-a trimis lui David soli şi lemn de cedru şi dulgheri şi meşteri
ziditori în piatră, iar aceştia i-au zidit lui David o casă.
12 Şi David a cunoscut că Domnul îl rânduise rege peste Israel şi că regatul său s’a ridicat de dragul poporului Său Israel.

13 David şi-a mai luat femei şi ţiitoare, din Ierusalim, după ce a venit din Hebron; şi i s’au mai născut lui David fii şi fiice. 14 Iată numele celor ce i s’au născut în Ierusalim: Şamua şi Şobab, Natan şi Solomon; 15 Ibhar şi Elişua, Nefeg şi Iafia; 16 Elişama, Eliada şi Elifelet; Samae, Iesivat, Natan, Galamaan, Ievaar, Teisus, Elfalat, Naged, Nafec, Ionatan, Leasamis, Baalimat şi Elifaat.

17 Şi dacă au auzit Filistenii că David fusese uns rege peste Israel, toţi Filistenii s’au ridicat să-l caute pe David. Iar David, dacă a auzit, s’a închis în fortăreaţă. 18 Filistenii au venit şi s’au adunat în valea Refaimiţilorf. 19 Atunci David L-a întrebat pe Domnul, zicând: „Mă voi ridica împotriva Filistenilor? îi vei da în mâinile mele?” Iar Domnul a zis către David: „Ridică-te, căci negreşit îi voi da pe Filisteni în mâinile tale”. 20 David s’a lăsat de deasupra Rupturilorg, şi acolo i-a lovit pe Filisteni. Şi a zis David: „Domnul i-a rupt pe duşmanii Filisteni de dinaintea mea aşa cum rup apele”. De aceea s’a numit locul acela Rupturile-de-Sus. 21 Acolo şi-au lăsat [Filistenii] idolii, iar David şi oamenii săi i-au ridicat.h

22 Filistenii însă s’au ridicat din nou şi s’au adunat în valea Refaimiţilor. 23 Iar David L-a întrebat pe Domnul, zicând: „Mă voi ridica împotriva Filistenilor? îi vei da în mâinile mele?” Dar Domnul i-a zis: „Nu te vei ridica să-i întâmpini; ocoleşte-i prin spate şi-i vei întâlni aproape de locul Plângerii. 24 Şi fi-va că atunci când vei auzi freamătul crengilor din pădurea Plângerii, tu te vei năpusti asupra lor, fiindcă atunci îţi va ieşi Domnul înainte să-i prăpădească’n luptă pe Filisteni”.

25 Iar David a făcut aşa cum i-a poruncit Domnul şi i-a lovit pe Filisteni de la Gabaon până la Ghezer.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.