×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Facerea

Capitolul 49

Binecuvântările lui Iacob. Moartea sa.

1 Iacob i-a chemat pe fiii săi şi le-a zis: „Adunaţi-vă ca să vă spun ce o să vi se întâmple’n zilele ce vor veni. 2 Strângeţi-vă şi ascultaţi, o, fii ai lui Iacob, ascultaţi-l pe Israel, tatăl vostru!

3 Ruben, tu eşti întâi-născutul meu, tăria mea şi pârga seminţiei mele, culme de mândrie şi culme de putere, 4 clocotitor ca apa: tu nu vei fi întâiul; că te-ai suit în patul tatălui tău şi-atunci l-ai pângărit… s’a urcat în aşternutul meu!… 5 Simeon şi Levi sunt fraţi; unelte-ale cruzimii sunt săbiile lor. 6 În sfatul lor să nu intre sufletul meu, inima meaa să nu ia parte’n adunarea lor, căci ei întru mânia lor au omorât oameni şi’ntru pornirea lor au schilodit taurib. 7 Blestemată fie-le mânia, căci silnică a fost; blestemată fie-le furia, pentru cruzimea ei. În Iacob îi voi împărţi şi’n Israel îi voi risipic. 8 Iudo, pe tine te vor lăudad fraţii tăi. Mâinile tale’n gâtul vrăjmaşilor tăi. Închina-se-vor ţie feciorii tatălui tău. 9 Iuda-mi este pui de leu: de pe pradă, fiul meu, te-ai ridicat. Iată, s’a lăsat pe labe, ca un leu mi s’a culcat, ca o leoaică… Cine va’ndrăzni să-l scoale?

10 Domnitor nu va lipsi din Iuda, şi nici cârmuitor din coapsele lui până va veni ceea ce i-a fost hărăzit: Cel pe Care neamurile Îl aşteaptăe. 11 Acela-şi va lega de viţă asinul şi de coardă mânzul asinei. În vin îşi va spăla veşmântul, şi’n sânge de strugure mantauaf. 12 Ochii-i scapără de vin, dinţii săi sunt albi de lapte. 13 Zabulon va locui lângă mare; el va fi liman corăbiilor, iar hotarul său se va’ntinde până la Sidon. 14 Isahar nu mai poate de bine şi s’a culcat în mijlocul ţarinilor; 15 văzând el că odihna-i bună şi că pământul este gras, şi-a pus umărul la muncă şi s’a făcut lucrător de pământ. 16 Dan îşi judecă poporul ca pe una din seminţiile lui Israel. 17 Dan va fi şarpe la drum, viperă la potecă; înveninează glezna calului ca să cadă călăreţul. 18 Mântuirea Ta o aştept, Doamne! 19 Gad: de hoarde va fi hărţuit, dar şi el le va hărţui din urmă. 20 Aşer: grasă este pâinea lui, el pe boieri îi va hrăni. 21 Neftali: tulpină crescută’n văzduh, în juru-i roind frumuseţe.

22 Iosif, fiu al mândriei mele, fiu dorit al mândriei mele, fiul meu din urmă, întoarce-te la mine! 23 Arcaşii mi l-au hăituit, împreună-au tras asupră-i şi mi l-au silit la luptă. 24 Dar arcul lor s’a frânt întru tărie şi braţele li s’au slăbit în vine prin braţul Celui-Tare al lui Iacob, Tăria şi Scutul lui Israel. 25 De la Dumnezeul tatălui tău – El să te-ajute! – şi de la Cel Atotputernic – El să te binecuvinteze! –, de la El să vină binecuvântările cerului înalt şi binecuvântările adâncului de jos, binecuvântările sânului şi ale pântecelui. 26 Binecuvântările tatălui tău şi ale mamei tale sunt mai puternice decât binecuvântările munţilor celor din veac şi decât binecuvântările dealurilor celor veşnice. Fi-vor ele pe capul lui Iosif, pe creştetul celui osebit între fraţii săi.

27 Veniamin: lup răpitor, dimineaţa-şi va mânca prada, pradă va’mpărţi seara”.

28 Toţi aceştia sunt cei doisprezece fii ai lui Iacob şi pe acestea le-a spus tatăl lor şi i-a binecuvântat: pe fiecare cu binecuvântarea sa, aşa i-a binecuvântat. 29 Şi le-a zis: „Eu mă voi adăuga la poporul meu. Să mă îngropaţi lângă părinţii mei, în peştera din ţarina lui Efron Heteul, 30 în peştera din ţarina Macpela, în faţa lui Mamvri, în pământul Canaanului, pe care a cumpărat-o Avraam de la Efron Heteul ca loc de veci; 31 acolo i-au îngropat pe Avraam şi pe Sarra, femeia sa, acolo i-au îngropat pe Isaac şi pe Rebeca, femeia sa; şi tot acolo am îngropat-o eu pe Lia; 32 ţarina şi peştera din ea au fost cumpărate de la feciorii lui Het”.

33 Şi dacă Iacob a sfârşit să le dea porunci fiilor săi, şi-a’ntins picioarele în pat, şi-a dat suflarea cea din urmă şi s’a adăugat la poporul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.