×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Facerea

Capitolul 38

Iuda şi Tamara.

1 Şi a fost că’n vremea aceea Iuda s’a despărţita de fraţii săi şi s’a aşezat lângă un om din Adulam, care se numea Hira. 2 Văzând Iuda acolo pe fata unui Canaanean, care se numea Şua, el a luat-o de soţie şi a intrat la ea. 3 Iar ea, zămislind, a născut un băiat şi i-a pus numele Ir. 4 Zămislind iarăşi, a născut alt băiat şi i-a pus numele Onan. 5 Şi a mai născut un băiat şi i-a pus numele Şela. Când i-a născut pe aceştia, ea era la Chezib.

6 Iuda a luat pentru Ir, întâiul-său-născut, o femeie cu numele Tamara. 7 Dar Ir, întâiul-născut al lui Iuda, a fost rău în ochii Domnului, iar Dumnezeu a făcut ca el să moară. 8 Atunci Iuda i-a zis lui Onan: „Intră la femeia fratelui tău, fă-ţi datoria de cumnatb şi ridică-i urmaşi fratelui tău”. 9 Ştiind însă Onan că urmaşii nu vor fi ai lui, de câte ori intra la femeia fratelui său îşi vărsa sămânţa pe pământ, ca să nu-i ridice urmaşi fratelui său. 10 Rea se arăta fapta lui în ochii lui Dumnezeu, Care a făcut ca şi el să moară.

11 Atunci a zis Iuda către Tamara, nora sa: „Stai văduvă în casa tatălui tău până ce Şela, fiul meu, se va face mare”; căci îşi zicea: Nu cumva să moară şi acesta, ca şi fraţii lui! Şi s’a dus Tamara şi a trăit în casa tatălui ei.

12 Şi dac’a trecut vreme multă, iată că fata lui Şua, femeia lui Iuda, a murit. Şi după ce Iuda s’a alinat, a urcat la Timna, la cei care-i tundeau oile, împreună cu păstorul său Hira din Adulam. 13 Cineva i-a dat de veste Tamarei, nora sa, zicându-i: „Iată, socrul tău merge la Timna să-şi tundă oile”. 14 Atunci ea şi-a dezbrăcat hainele de văduvie, s’a înfăşurat cu un văl şi, gătindu-se, a ieşit şi a şezut la poarta Enaim, care este în drumul spre Timna. Căci vedea că Şela se făcuse mare şi ea nu-i fusese dată de soţie.

15 Şi dac’a văzut-o Iuda, a crezut că-i o desfrânatăc; căci ea îşi avea faţa acoperită, iar el n’a recunoscut-o. 16 Şi abătându-se spre ea din cale, i-a zis: „Lasă-mă să intru la tine!” Căci el nu ştia că e nora lui. Iar ea a zis: „Dacă intri la mine, ce-mi dai?” 17 El i-a răspuns: „Îţi voi trimite un ied din turma mea”. Iar ea a zis: „Bine, dar să-mi dai un zălogd până-l vei trimite”. 18 Răspuns-a Iuda: „Ce zălog să-ţi dau?” Şi ea a zis: „Inelule tău, colanul tăuf şi toiagul pe care-l ai în mână”. Şi el i le-a dat şi a intrat la ea; şi ea a rămas grea de la el. 19 Apoi ea s’a ridicat şi s’a dus; şi-a scos vălul şi s’a îmbrăcat iar cu hainele sale de văduvie.

20 Iuda a trimis iedul prin mijlocirea păstorului său din Adulam, ca să ia zălogul de la femeie, dar n’a găsit-o. 21 Şi i-a întrebat pe oamenii locului: „Unde-i desfrânata care şedea lângă drum la Enaim?” Aceia i-au răspuns: „N’a fost aici nici o desfrânată”. 22 El s’a întors la Iuda şi a zis: „N’am găsit-o, iar oamenii locului mi-au spus că n’a fost acolo nici o desfrânată”. 23 Atunci Iuda a zis: „Să şi le ţină! numa’ să nu ne facem de râs: iată, eu i-am trimis iedul, iar tu n’ai găsit-o”.

24 Şi a fost că după vreo trei luni i s’a spus lui Iuda: „Tamara, noru-ta, s’a desfrânat, şi iată c’a rămas însărcinată din desfrânare”. Iar Iuda a zis: „Scoateţi-o, şi să fie arsă!”g 25 Dar pe când o duceau, ea a trimis să i se spună socrului său: „De la omul căruia îi aparţin aceste lucruri, de la el sunt eu însărcinată”. Şi a zis: „Spune ale cui sunt inelul, colanul şi toiagul acesta!” 26 Iuda le-a recunoscut şi a zis: „Tamara e mai dreaptă decât mine; fiindcă e drept că nu i-am dat-o lui Şela, fiul meu”h. Şi de atunci n’a mai cunoscut-o.

27 Şi a fost că’n vremea când ea era să nască, iată că’n pântecele ei erau doi gemeni. 28 Şi a fost că’n timp ce ea năştea, s’a ivit mâna unuia din ei; iar moaşa i-a prins mâna şi i-a legat un fir de aţă roşie, zicând: „Acesta a ieşit întâi”. 29 Dar acesta şi-a tras mâna înapoi, şi îndată a ieşit fratele lui. Şi ea a zis: „Cum de-ai făcut tu spărtură prin gard?…”. Şi i-au pus numele Faresi. 30 Apoi a ieşit şi fratele său, cu firul de aţă roşie la mână; şi i s’a pus numele Zaraj.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.