×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Facerea

Capitolul 36

Femeile şi urmaşii lui Esau în Canaan şi Seir. Regii şi căpeteniile Edomului.

1 Iar urmaşii lui Esau – adică Edom – aceştia sunt:

2 Esau şi-a luat femei dintre fetele Canaaneenilor: pe Ada, fata lui Elon Heveul, şi pe Oholibama, fata lui Anà, fiul lui Ţibon Heveul, 3 şi pe Basemata, fata lui Ismael şi sora lui Nebaiot. 4 Ada i l-a născut lui Esau pe Elifaz; Basemata i l-a născut pe Raguel, 5 iar Oholibama i-a născut pe Ieuş, pe Ialam şi pe Core. Aceştia sunt fiii lui Esau, care i s’au născut în ţara Canaanului.

6 Esau şi-a luat apoi femeile, fiii, fiicele, toţi oamenii săi de casă, toate averile, toate vitele, tot ce era al lui şi tot ce agonisise el în ţara Canaanului, şi a plecat din Canaan, cât mai departe de Iacob, fratele său, 7 fiindcă averile lor erau prea multe pentru ca ei să mai vieţuiască la un loc, iar pământul pribegiei lor nu-i mai încăpea din pricina turmelor lor, care erau multe. 8 Esau a locuit astfel în muntele Seir. Esau, adică Edom.

9 Iată-i acum şi pe urmaşii ce i s’au născut lui Esau, părintele Edomiţilor, în muntele Seir. 10 Numele fiilor lui Esau sunt acestea: Elifaz, fiul Adei, femeia lui Esau, şi Raguel, fiul Basematei, femeia lui Esau. 11 Lui Elifaz i s’au născut feciori: Teman, Omar, Ţefo, Gatam şi Chenaz. 12 Timna a fost o ţiitoare a lui Elifaz, fiul lui Esau, şi i l-a născut lui Elifaz pe Amaleca. Aceştia sunt copii din Ada, femeia lui Esau. 13 Iată-i acum pe feciorii lui Raguel: Nahat şi Zerah, Şama şi Miza. Aceştia sunt copii din Basemata, femeia lui Esau. 14 Şi iată care-au fost feciorii Oholibamei, fiica lui Anà al lui Ţibon, femeia lui Esau: ea i-a născut lui Esau pe Ieuş, pe Ialam şi pe Core. 15 Iată şi căpeteniileb fiilor lui Esau: feciorii lui Elifaz, întâi-născutul lui Esau, sunt: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz, 16 căpetenia Core, căpetenia Gatam şi căpetenia Amalec. Acestea sunt căpeteniile din Elifaz în ţara Edomului; aceştia sunt copii din Ada. 17 Iată-i pe fiii lui Raguel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama şi căpetenia Miza. Acestea sunt căpeteniile din Raguel în ţara Edomului; aceştia sunt fii din Basemata, femeia lui Esau. 18 Iată-i şi pe fiii Oholibamei, femeia lui Esau: căpetenia Ieuş, căpetenia Ialam şi căpetenia Core. Acestea sunt căpeteniile din Oholibama, fata lui Anà şi femeia lui Esau. 19 Aceştia sunt fiii lui Esau şi acestea sunt căpeteniile lor. Acesta este Edom.

20 Iată-i pe fiii lui Seir Horeeanul, locuitorii ţăriic: Lotan, Şobal, Ţibeon şi Anà; 21 Dişon, Eţer şi Dişan. Acestea sunt căpeteniile Horeilor, fiii lui Seir, în ţara Edomului. 22 Fiii lui Lotan sunt: Hori şi Heman, iar sora lui Lotan a fost Timna. 23 Iată-i pe fiii lui Şobal: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. 24 Şi iată-i pe fiii lui Ţibeon: Aia şi Anà. Acesta este acel Anà care a găsit izvoarele de apă caldă în pustie, când păştea asinii lui Ţibeon, tatăl său. 25 Şi iată-i pe fiii lui Anà: Dişon şi Oholibama, fata lui Anà. 26 Iată-i acum pe fiii lui Dişon: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran. 27 Iată-i pe fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Acan. 28 Şi iată-i pe fiii lui Dişan: Uţ şi Aran. 29 Iată acum căpeteniile Horeilor: căpetenia Lotan, căpetenia Şobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Anà, 30 căpetenia Dişon, căpetenia Eţer, căpetenia Dişan. Acestea sunt căpeteniile Horeilor, după clanurile lor, în ţara Edomului.

31 Iată-i şi pe regii care au domnit în Edom înainte ca vreun rege să domnească în Israeld: 32 În Edom a domnit Bela, fiul lui Beor; iar cetatea lui se numea Dinhaba. 33 Bela a murit, iar în locul său a domnit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. 34 Iobab a murit, iar în locul său a domnit Huşam, din ţara Temaniţilor. 35 Huşam a murit, iar în locul său a domnit Hadad, feciorul lui Bedad, care i-a bătut pe Madianiţi în câmpul Moab; numele cetăţii sale era Avit. 36 Hadad a murit, iar în locul său a domnit Samla, din Masreca. 37 Samla a murit, iar în locul său a domnit Şaul, din Rehobotul de lângă râu. 38 Şaul a murit, iar în locul său a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 39 Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, iar în locul său a domnit Hadar, fiul lui Varad; numele cetăţii lui era Pau, iar numele femeii sale era Mehetabel, fiica lui Matred, fiule lui Mezahab. 40 Şi iată numele căpeteniilor din Esau, după clanurile lor, după locurile lor, după ţările şi naţiile lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 41 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 42 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 43 căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după aşezările lor în ţara pe care o aveau în stăpânire. Acesta-i Esau, părintele Edomiţilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.