×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Facerea

Capitolul 35

Iacob la Betel. Naşterea lui Veniamin. Moartea Rahelei. Moartea lui Isaac.

1 A zis Dumnezeu către Iacob: „Scoală-te şi du-te la Betel şi locuieşte acolo! Acolo fă-I jertfelnic Dumnezeului Care ţi S’a arătat când fugeai de la faţa lui Esau, fratele tău!” 2 Iar Iacob a zis către familia sa şi către toţi cei ce erau cu el: „Scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii cei străini care sunt la voia, curăţiţi-vă şi vă primeniţi. 3 Să ne sculăm şi să mergem la Betel, că acolo am să-I fac jertfelnic Dumnezeului Care m’a ascultat în ziua necazului şi Care a fost cu mine şi m’a păzit în calea’n care am umblat!” 4 Iar ei i-au dat lui Iacob toţi dumnezeii cei străini, care erau în mâinile lor, şi cerceii pe care-i aveau în urechib; şi Iacob i-a ascuns sub stejarul de lângă Sichem, şi pierduţi i-a făcut până’n ziua de astăzi.

5 Şi a plecat Israel de la Sichem; iar peste oraşele dimprejur s’a făcut o frică a lui Dumnezeu şi nu i-au urmărit pe fiii lui Iacob.

6 Şi dacă Iacob a sosit la Luz – adică la Betel – care se află’n ţara Canaanului, el şi toţi oamenii pe care-i avea, 7 a zidit acolo un jertfelnic şi a numit locul acela El-Bet-Elc, pentru că acolo i Se arătased Dumnezeu când fugea el de Esau, fratele său. 8 Atunci a murit Debora, doica Rebecăi, şi a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul pe care Iacob l-a numit Stejarul Plângerii.

9 Aici, în Luz, Dumnezeu i S’a arătat lui Iacob a doua oară după întoarcerea lui din Mesopotamia; şi l-a binecuvântat Dumnezeu 10 şi i-a zis: „Numele tău e Iacob, dar de acum nu Iacob te vei numi, ci Israel va fi numele tău”. 11 Şi i-a mai zis Dumnezeu: „Eu sunt Dumnezeule tău! Creşte şi înmulţeşte-te! Popoare şi mulţime de neamuri se vor naşte din tine, şi regi răsări-vor din coapsa ta. 12 Ţara pe care le-am dat-o lui Avraam şi lui Isaac ţi-o voi da ţie; ţie şi urmaşilor tăi de după tine voi da pământul acesta”. 13 Şi S’a înălţat Dumnezeu de la el, din locul în care-i grăise. 14 Şi a aşezat Iacob un stâlp pe locul unde-i grăise Dumnezeu, un stâlp de piatră, şi a turnat peste el ofrandăf, untdelemn a turnat peste el. 15 Iar locul unde-i grăise Dumnezeu l-a numit Iacob cu numele Betel.

16 Apoi a plecat Iacob din Betel şi şi-a întins cortul dincolo de turnul Gader. Dar a fost că’n timp ce se apropiau ei deg Efrata, Rahela a născut. Iar naşterea i-a fost grea. 17 Şi’n timp ce ea se chinuia să nască, moaşa i-a zis: „Curaj, că ai încă un fecior!” 18 Şi a fost că’n timp ce-şi dădea sufletul – că trăgea să moară – ea i-a pus copilului numele Ben-Oni, adică Fiul-Durerii-Mele; dar tatăl său l-a numit Veniaminh. 19 Iar dacă a murit, Rahela a fost îngropată în apropiere de calea ce duce la Efrata (adică la Betleem)i;

20 Iacob a ridicat pe mormântul ei un stâlp de piatră; acesta este Stâlpul Mormântului Rahelei, [în fiinţă] până’n ziua de astăzi.

21 Şi a fost că’n timp ce Israel locuia în ţara aceeaj, a intrat Ruben şi s’a culcat cu Bilha, ţiitoarea tatălui său; iar Israel a aflat şi tare rău i-a părut.

22 Fiii lui Iacob au fost doisprezece. 23 Fiii Liei: Ruben, întâi-născutul lui Iacob; Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon; 24 fiii Rahelei: Iosif şi Veniamin; 25 fiii Bilhăi, roaba Rahelei: Dan şi Neftali; 26 şi fiii Zilpei, roaba Liei: Gad şi Aşer. Aceştia sunt fiii lui Iacob, care i s’au născut în Mesopotamiak.

27 Apoi a venit Iacob la Isaac, tatăl său, în Mamvri, la Chiriat-Arba – adică Hebron – în ţara Canaanului, unde locuiseră Avraam şi Isaac. 28 Iar zilele pe care le-a trăit Isaac au fost o sută optzeci de ani; 29 şi, slăbind, a murit şi li s’a adăugat strămoşilor săi, bătrân şi încărcat de zile; şi l-au îngropat Esau şi Iacob, feciorii săi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.