×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Facerea

Capitolul 33

Iacob se întâlneşte cu Esau. Sosirea la Sucot, apoi la Sichem.

1 Şi ridicându-şi Iacob ochii, iată că l-a văzut venind pe Esau, fratele său, având cu el pe cei patru sute de oameni. Atunci Iacob i-a împărţit pe copii între Lia, Rahela şi cele două roabe. 2 Pe cele două roabe cu copiii lor le-a pus înainte, mai în urmă a pus-o pe Lia cu copiii ei, iar la urmă de tot, pe Rahela şi Iosif. 3 Iar el mergea în fruntea lor şi de şapte ori s’a închinat până la pământ înainte de a se apropia de fratele său. 4 Dar Esau a alergat în întâmpinarea lui şi l-a îmbrăţişat şi i-a cuprins grumazul şi l-a sărutat; şi au plâns amândoi.

5 Apoi, ridicându-şi ochii, a văzut femeile şi copiii şi a zis: „Ce-ţi sunt ţie aceştia?” Iar el [Iacob] a zis: „Copiii cu care l-a miluit Dumnezeu pe robul tău”. 6 Atunci s’au apropiat roabele, ele cu copiii lor, şi s’au închinat; 7 apoi s’a apropiat Lia cu copiii ei, şi s’au închinat; iar la urmă au înaintat Rahela şi Iosif şi s’au închinat. 8 [Esau] a zis: „Ce-ai tu de gând să faci cu turmele acelea pe care le-am întâlnit?” Iar el [Iacob] a răspuns: „Ca să afle robul tău bunăvoinţă’n faţa ta, stăpâne”. 9 Esau a zis: „Am şi eu multe, frate; pe ale tale ţine-le pentru tine!” 10 Iacob însă a zis: „Dac’am aflat bunăvoinţăa în faţa ta, primeşte darurile prin mâinile mele; că ţi-am văzut faţa ca şi cum ar fi văzut cineva faţa lui Dumnezeu, aşa de binevoitor mi-ai fost. 11 Primeşte-mi darurileb ce ţi-au fost aduse, că m’a miluit Dumnezeu şi am de toate”. Şi a stăruit, iar acela a primit.

12 Acela a zis: „Să ne sculăm şi să mergem împreună!” 13 Dar el [Iacob] i-a zis: „Domnul meu ştie cât de gingaşi sunt copiii, iar oile şi vacile mele sunt de curând fătate; dacă numai o zi le mân cu de-a sila, ar pieri toată cireada. 14 Să meargă dar domnul meu înaintea robului său, iar eu voi urma încet, în pas cu vitele de dinaintea mea şi în pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir”. 15 Atunci Esau a zis: „Să-ţi las măcar o parte din oamenii care sunt cu mine”. Iar el [Iacob] a răspuns: „Da’ de ce?… mi-ajunge că am aflat har în faţa ta, stăpâne!”

16 Şi’n aceeaşi zi şi-a făcut Esau calea’ntoarsă la Seir. 17 Cât despre Iacob, el s’a dus la Sucotc şi şi-a făcut acolo casă pentru sine, iar pentru vitele sale a făcut şuri; de aceea a numit el locul acela cu numele de Sucotd.

18 Iacob a ajuns cu binee în cetatea Sichem, care e în ţara Canaanului, atunci când s’a întors el din Mesopotamia, şi s’a aşezat în faţa cetăţii. 19 Iar partea de câmp pe care-şi pusese cortul a cumpărat-o cu o sută de mioaref de la fiii lui Hemor, tatăl lui Sichem, 20 a ridicat acolo un jertfelnic şi L-a chemat pe Dumnezeul lui Israelg.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.