×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Facerea

Capitolul 29

Iacob soseşte la unchiul său Laban şi se căsătoreşte cu Lia şi Rahela. Copiii lui Iacob.

1 Şi pornind Iacob din nou la drum, a mers în ţara Răsăritului, către Laban, fiul lui Batuel Arameul şi fratele Rebecăi, mama lui Iacob şi a lui Esau. 2 Şi s’a uitat, şi iată’n câmp o fântânăa; iar lângă ea, trei turme de oi în odihnă, căci din fântâna aceea se adăpau turmele; iar pe gura fântânii era o piatră mare. 3 Când se adunau acolo toate turmele, [ciobanii] prăvăleau piatra de pe gura fântânii şi adăpau oile, apoi puneau iarăşi piatra la locul ei pe gura fântânii. 4 Şi le-a zis Iacob: „Fraţilor, de unde sunteţi?” Iar ei au zis: „Suntem din Haran”. 5 Şi el le-a zis: „Îl cunoaşteţi voi pe Laban, feciorul lui Nahor?” Răspuns-au aceia: „Îl cunoaştem”. 6 Zis-a iarăşi Iacob: „E sănătos?” Şi ei au zis: „Sănătos… Iată că Rahela, fata lui, vine cu oileb”. 7 Zis-a Iacob către ei: „Mai e mult din zi şi încă nu-i vremea să se adune turmele; adăpaţi oile şi duceţi-vă să le paşteţi”. 8 Iar ei au zis: „N’o putem face până nu se adună toţi păstoriic; atunci prăvălim piatra de pe gura fântânii şi adăpăm oile”. 9 Încă nu-şi isprăvise el vorba cu ei, când a sosit Rahela, fiica lui Laban, cu oile tatălui său, căci ea păştea oile tatălui său. 10 Şi a fost că dac’a văzut-o Iacob pe Rahela, fiica lui Laban, fratele mamei sale, şi oile lui Laban, fratele mamei sale, s’a apropiat Iacob şi a prăvălit piatra de pe gura fântânii şi a adăpat oile lui Laban, fratele mamei sale. 11 Şi a sărutat-o Iacob pe Rahela şi şi-a ridicat glasul şi a plâns. 12 Apoi i-a spus Rahelei că el e frated cu tatăl ei şi că-i fiul Rebecăi; iar ea a alergat şi i le-a spus tatălui ei. 13 Şi a fost că de’ndată ce a auzit Laban de numele lui Iacob, fiul surorii sale, a alergat în întâmpinarea lui şi, îmbrăţişându-l, l-a sărutat şi l-a adus în casa sa. Acesta i-a povestit lui Laban totul, 14 iar Laban i-a zis: „Tu eşti din oasele mele şi din carnea mea”. Şi a stat [Iacob] la el o lună de zile. 15 Atunci Laban a zis către Iacob: „Îmi vei sluji oare pe degeaba pentru că-mi eşti rudă?… Spune-mi, care-ţi va fi simbria?”

16 Laban însă avea două fete: pe cea mai mare o chema Lia, iar pe cea mai mică o chema Rahela. 17 Dar Lia avea ochii suferinzi, în timp ce Rahela era bine alcătuită şi plăcută la chip. 18 Iacob însă o îndrăgise pe Rahela şi a zis: „Îţi voi sluji şapte ani pentru Rahela, fiica ta cea mai mică”. 19 Laban i-a zis: „Mai bine s’o dau după tine decât s’o dau după alt bărbat. Rămâi la mine!”

20 Şi a slujit Iacob pentru Rahela şapte ani; şi i s’au părut a fi doar câteva zile, pentru că o iubea. 21 Apoi a zis Iacob către Laban: „Zilele mi s’au împlinit; dă-mi femeia, ca să intru la ea”. 22 Atunci i-a adunat Laban pe toţi oamenii locului şi a făcut ospăţe. 23 Şi dacă s’a făcut seară, Laban a luat-o pe fiica sa Lia şi i-a dus-o lui Iacob; iar Iacob a intrat la ea. 24 Laban a dat-o pe roaba sa Zilpa ca roabă fiicei sale Lia. 25 Dar când s’a făcut ziuă, iată că era Lia!…f Şi a zis Iacob către Laban: „Ce e asta? Ce mi-ai făcut? Nu ţi-am slujit eu oare pentru Rahela? De ce m’ai înşelat?”

26 Răspuns-a Laban: „Prin părţile noastre nu se pomeneşte s’o dăm pe fata cea mai mică înaintea celei mai mari. 27 Du până la capăt săptămâna acesteia; şi ţi-o voi da şi pe cealaltă, în schimbul slujbei cu care mă vei sluji încă şapte ani!”

28 Dar Iacob a făcut aşa: A împlinit săptămâna acesteia, iar Laban i-a dat-o pe Rahela, fiica sa, de femeie. 29 Laban a dat-o pe roaba sa Bilha ca roabă fiicei sale Rahela. 30 Şi a intrat [Iacob] la Rahela; şi a iubit-o pe Rahela mai mult decât pe Lia. Şi i-a mai slujit [lui Laban] încă şapte ani. 31 Dar văzând Domnul că Lia nu era iubităg, i-a deschis putinţa de a naşte; Rahela însă era stearpă. 32 Lia a zămislit şi i-a născut lui Iacob un fiu, căruia i-a pus numele Ruben, zicând: „Privit-ah Domnul la umilirea mea; mă va iubi de-acum bărbatul meu”. 33 Lia a zămislit din nou şi i-a născut lui Iacob un al doilea fiu şi a zis: „Auzit-a Domnul că nu sunt iubită şi mi l-a dat şi pe acesta”. Şi i-a pus numele Simeoni. 34 Şi iarăşi a zămislit şi a născut un fiu şi a zis: „De-acum se va lipi de mine bărbatul meu, căci i-am născut trei fii”. De aceea i-a pus acestuia numele Levij. 35 Şi din nou a zămislit şi a născut un fiu şi a zis: „De data aceasta Îl voi lăuda pe Domnul!” De aceea i-a pus numele Iudak. Apoi a încetat să nască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.