×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Facerea

Capitolul 23

Moartea şi mormântul Sarrei.

1 Sarra a trăit o sută douăzeci şi şapte de ani – aceştia sunt anii vieţii Sarrei – 2 şi Sarra a murit la Chiriat-Arba, care e în vale – adică în Hebron, în ţara Canaanului. Şi a venit Avraam s’o plângă pe Sarra şi s’o jelească.

3 Apoi s’a ridicat Avraam de dinaintea moartei sale şi a grăit cu fiii lui Heta, zicând: 4 „Străin sunt eu între voi şi pribeag; daţi-mi dar în stăpânire un loc de mormânt între voi, ca s’o strămut pe răposata mea de la mine şi s’o îngrop”. 5 Iar fiii lui Het i-au răspuns lui Avraam, zicându-i: 6 „Nu, domnul meu, ci ascultă-ne: Tu eşti între noi un voievod al lui Dumnezeu; îngroapă-ţi moarta în cel mai ales dintre locurile noastre de îngropare; nimeni dintre noi nu te va opri ca’n locul său de îngropare s’o aşezi pe răposata ta”.

7 Avraam s’a ridicat şi s’a plecat pân’la pământ în faţa poporului acelei ţări, în faţa fiilor lui Het. 8 Şi a grăit către ei Avraam, zicând: „Dacă voi din inimă vreţi ca eu să-mi îngrop răposata [şi s’o strămut] de la mine, atunci ascultaţi-mă şi rugaţi-l din partea mea pe Efron, fiul lui Ţohar, 9 să-mi dea peştera Macpela, pe care o are’n capătul ţarinei lui, dar să mi-o dea pe câţi bani face ea, ca s’o am eu în stăpânire ca loc de veci în mijlocul vostru”. 10 Efron însă şedea în mijlocul fiilor lui Het. Şi i-a răspuns Efron Heteul lui Avraam, spunându-i în auzul fiilor lui Het şi al tuturor celor ce veniseră la poarta cetăţii luib: 11 „Nu, domnul meu, ascultă-mă pe mine: Îţi dau ţarina, şi-ţi dau şi peştera care este în ea; în faţa cetăţenilor mei ţi-o dau: îngroapă-ţi răposata”.

12 Avraam însă s’a plecat pân’la pământ în faţa poporului ţării 13 şi i-a grăit lui Efron în auzul întregului popor al acelui ţinut: „O, numai dac’ai vrea să mă asculţi!: Ia de la mine preţul ţarinei, şi acolo o voi îngropa pe răposata mea”. 14 Efron i-a răspuns lui Avraam, zicându-i: 15 „Domnul meu, ascultă-mă!: Ţarina face patru sute de sicli de argint; ce’nseamnă asta între mine şi tine? Prin urmare, înmormântează-ţi răposata!” 16 Şi l-a ascultat Avraam pe Efron; şi Avraam i-a cântărit lui Efron argintul pe care-l spusese el în auzul fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint în măsurătoarea negustorilorc.

17 Şi’n felul acesta ţarina lui Efron, care e lângă Macpela, în faţa stejarului Mamvri – ţarina şi peştera din ea şi toţi pomii din ţarină care se aflau în hotarele ei de jur-împrejur – a trecut 18 în stăpânirea lui Avraam, în faţa fiilor lui Het şi a tuturor celor ce veniseră la poarta cetăţii. 19 După aceasta Avraam a înmormântat-o pe Sarra, femeia sa, în peştera din ţarina Macpela, care e în faţa lui Mamvri – adică Hebronul –, în pământul Canaan. 20 Astfel, ţarina şi peştera din ea, ca loc de îngropare, au trecut de la fiii lui Het în stăpânirea lui Avraam.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.