×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Facerea

Capitolul 21

Naşterea lui Isaac. Ismael e alungat.

1 Domnul a cercetat-o pe Sarra după cum îi spusese, Domnul a făcut pentru Sarra după cum îi vestise. 2 Sarra a zămislit şi i-a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea despre care-i vorbise Dumnezeu. 3 Şi Avraam i-a pus numele Isaac fiului ce i se născuse, pe care Sarra i-l născuse. 4 Şi Avraam l-a tăiat împrejur pe Isaac, fiul său, în ziua a opta, după cum îi poruncise Dumnezeu. 5 Avraam însă era de o sută de ani când i s’a născut Isaac, fiul său, 6 iar Sarra a zis: „Mi-a dat Dumnezeu de ce să râd; că oricine va auzi de asta, îmi va surâde”a. 7 Şi a adăugat: „Cine i-ar fi putut spune lui Avraam că Sarra va alăpta prunci la sân? Iată însă că i-am născut fiu la bătrâneţele lui!”

8 Şi dacă pruncul a crescut, a fost înţărcat. Iar Avraam a făcut mare ospăţ în ziua’n care-a fost înţărcat Isaac, fiul său. 9 Văzând însă Sarra că fiul egiptencei Agar, pe care aceasta i-l născuse lui Avraam, face glume pe seama lui Isaac, fiul ei, 10 a zis către Avraam: „Alung-o pe roaba aceasta, şi pe fiul ei!; căci fiul acestei roabe nu va fi moştenitor laolaltă cu fiul meu, cu Isaac!” 11 Dar lui Avraam i-a căzut tare greu cuvântul acesta pe seama fiului său. 12 Dumnezeu însă a zis către Avraam: „Să nu-ţi pice greu cuvântul asupra băiatului şi asupra roabei [tale]; toate câte-ţi va spune Sarra, ascultă de vorba ei, căci numai cei din Isaac se vor numi urmaşii tăi. 13 Dar şi pe fiul acestei roabe îl voi face neam mare, pentru că şi el e din sămânţa ta”. 14 Atunci s’a sculat Avraam dis-de-dimineaţă, a luat pâine şi un burduf cu apă şi i le-a dat Agarei; şi punându-i copilul pe umeri, i-a dat drumul. Iar ea, plecând, a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba. 15 Când însă s’a sfârşit apa din burduf, ea şi-a părăsit copilul sub una dintre tufe 16 şi s’a dus şi s’a aşezat în preajma lui ca la o bătaie de arc, căci îşi zicea: „Nu vreau să-mi văd copilul murind”. Şi’n timp ce ea şedea acolo’n preajmă, el şi-a ridicat glasul şi a plâns.

17 Şi Dumnezeu a auzit glasul copilului de-acolo unde era, şi îngerul lui Dumnezeu a chemat-o din cer pe Agar şi a zis: „Ce e, Agar? Nu-ţi fie teamă, fiindcă Dumnezeu a auzit glasul copilului din locul unde este! 18 Scoală-te, ridică băiatul şi ţine-l strâns de mână, căci popor mare voi face din el!” 19 Atunci i-a deschis Dumnezeu ochii şi ea a văzut o fântână cu apă; şi s’a dus şi şi-a umplut burduful cu apă şi i-a dat copilului să bea.

20 Şi Dumnezeu era cu băiatul; el a crescut mare, a locuit în pustiu şi a devenit vânător cu arculb. 21 În pustiul Faran a locuit, iar mama sa i-a luat femeie din ţara Egiptului.

22 Şi a fost că’n vremea aceea Abimelec, împreună cu Ahuzat, fratele său de mânăc, şi cu Ficol, căpetenia oştirii sale, a zis către Avraam: „Dumnezeu e cu tine în tot ceea ce faci. 23 Jură-mi acum şi aici pe Dumnezeu că nu vei fi răuvoitor, nici cu mine, nici cu cel născut din mine, nici cu cel din numele meu, ci că faţă de mine şi de ţara’n care te-ai aşezat vei arăta aceeaşi bunăvoinţă pe care am arătat-o eu faţă de tine!” 24 Răspuns-a Avraam: „Jur!”

25 Avraam însă i-a cerut socoteală lui Abimelec, pentru o fântânăd de apă care-i fusese luată cu sila de către slugile lui Abimelec. 26 Dar Abimelec i-a zis: „Nu ştiu cine ţi-a făcut lucrul acesta: nici tu nu mi-ai spus mie nimic, nici eu n’am auzit decât astăzi”. 27 Şi a luat Avraam oi şi vite şi i le-a dat lui Abimelec şi au încheiat amândoi un legământe. 28 Apoi Avraam a pus deoparte şapte mieluşele din turmă, 29 iar Abimelec i-a zis lui Avraam: „Ce’nseamnă aceste şapte mieluşele pe care le-ai pus deoparte?” 30 Răspuns-a Avraam: „Aceste şapte mieluşele primeşte-le din mâna mea pentru ca ele să-mi fie mărturie că eu am săpat această fântână”. 31 De aceea s’a şi numit locul acela Beer-Şeba, pentru că acolo au jurat ei amândoif.

32 Şi astfel au făcut ei legământul de la Beer-Şeba. Iar Abimelec, împreună cu Ahuzat, fratele său de mână, şi cu Ficol, căpetenia oştirii sale, s’au ridicat şi s’au întors în ţara Filistenilorg. 33 Iar Avraam a sădit o dumbravăh la Beer-Şeba şi acolo a chemat numele Domnului, Dumnezeu-Cel-Veşnic. 34 Şi a locuit Avraam în ţara Filistenilor zile multe, ca străin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.