×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Facerea

Capitolul 2

Ziua odihnei Domnului. Omul în mijlocul lumii şi al raiului. Întâia familie.

1 Aşa s’au împlinit cerul şi pământul şi toată podoaba lora. 2 Şi’n ziua a şasea Şi-a împlinitb Dumnezeu lucrarea pe care o făcuse; iar în ziua a şaptea S’a odihnit de toate lucrurile Sale pe care le făcuse. 3 Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ea S’a odihnit El de toate lucrurile Sale, cele pe care Dumnezeu le-a izvodit făcându-lec.

4 Aceasta-i cartea facerii cerului şi a pământului, de la facerea lord.
În ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul şi pământul,
5 pe pământ încă nu era nici un copăcel, şi nici o buruiană încă nu odrăslise, pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pământ şi încă nu era om ca să lucreze pământul; 6 ci numai abur ieşea din pământ şi umezea toată faţa pământului. 7 Şi Domnul Dumnezeu l-a zidit pe om din ţărână luată din pământe, şi a suflat asupra lui suflare de viaţă şi s’a făcut omul întru suflet viuf.

8 Şi Domnul Dumnezeu a sădit un raig în Edenh, spre răsărit, şi l-a pus acolo pe omul pe care-l zidise. 9 Şi Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot soiul de pomi plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, precum şi pomul vieţiii în mijlocul raiului şi pomul cunoştinţei binelui şi răuluij. 10 Şi din Eden ieşea un râu care uda raiul, iar de acolo se împărţea în patru braţe. 11 Numele unuia era Fison; acesta înconjoară toată ţara Havila, în care se află aur, 12 iar aurul din ţara aceea este bun; tot acolo se găseşte bdeliu şi piatra de onix. 13 Numele râului al doilea este Gihon. Acesta înconjoară tot ţinutul Etiopiei. 14 Şi râul al treilea este Tigrul; acesta curge prin faţa Asiriei; iar râul al patrulea este Eufratul. 15 Şi Domnul Dumnezeu l-a luat pe omul pe care-l zidise şi l-a pus în rai ca să-l lucreze şi să-l păzească. 16 Şi Domnul Dumnezeu i-a dat lui Adam poruncă şi i-a zis: „Din toţi pomii raiului poţi să mănânci, 17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, cu moarte vei muri!”k

18 Şi a zis Domnul Dumnezeu: „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor pe potriva lui”l. 19 Şi din pământ a mai zidit Domnul Dumnezeu toate fiarele câmpului şi toate păsările ceruluim şi le-a adus la Adam ca să vadă cum le va numi; şi oricum va numi Adam toată fiinţa vie, ea aşa se va numi. 20 Şi a pus Adam nume tuturor dobitoacelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; dar pentru Adam nu s’a găsit ajutor pe potriva lui. 21 Atunci Domnul Dumnezeu a adus asupra lui Adam un somn adânc, şi el a adormit; şi a luat una din coastele lui şi locul ei l-a plinit cu carne. 22 Iar coasta pe care Domnul Dumnezeu o luase din Adam a prefăcut-on în femeie şi a adus-o la Adam. 23 Şi a zis Adam: „De data aceasta iată os din oasele mele şi carne din carnea mea!; ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din bărbatul ei”. 24 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi cei doi vor fi un trup.

25 Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.