×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Facerea

Capitolul 10

Obârşia neamurilor răspândite pe pământ.

1 Iată-i pe urmaşii fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet, cărora li s’au născut fii după potop.

2 Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras. 3 Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma. 4 Fiii lui Iavan: Elişa şi Tarşiş, Chitim şi Dodanim. 5 Din aceştia s’au desprins insulele neamurilor în pământul lora, fiecare după limba sa în triburile şi’n naţiile lor.

6 Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. 7 Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama: Şeba şi Dedan.

8 Cuş i-a dat naştere şi lui Nimrod; acesta, cel dintâi, a fost puternic pe pământ. 9 El a fost vânător puternic în faţa Domnului Dumnezeu; de aceea se spune: „Vânător puternic ca Nimrod în faţa Domnului Dumnezeub”. 10 Începutul împărăţiei lui au fost Babilonul, Ereh, Acad şi Calne din ţinutul Şinear. 11 Din pământul acela a trecut în Asur şi a zidit Ninive, cetatea Rehobot-Ir, Calah 12 – şi Resen, între Ninive şi Calah –; aceasta e cetatea cea marec.

13 Din Miţraim s’au născut Ludiţii, Anamiţii, Lehabiţii, Naftuhiţii, 14 Patrusiţii, Casluhiţii – din care au ieşit Filistenii – şi Caftoriţii.

15 Din Canaan s’au născut: Sidon, întâiul-său-născut, apoi Heteul 16 şi Iebuseul, Amoreul, Ghergheseul, 17 Heveul, Archeul, Sineul, 18 Arvadeul, Ţemareul şi Hamateul; apoi s’au răspândit neamurile canaaneene. 19 Şi ţinuturile Canaaneenilor se întindeau de la Sidon spre Gherara până la Gaza, iar spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim până la Laşa.

20 Aceştia sunt fiii lui Ham în triburile lor, după limbile lor, în ţările lor şi’n naţiile lor.

21 Şi i s’au născut fii şi lui Semd, tatăl tuturor fiilor lui Ever şi fratele mai mare al lui Iafet.

22 Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud şi Aram. 23 Fiii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Maş.

24 Arfaxad i-a dat naştere lui Cainan; Cainan i-a dat naştere lui Şelah; iar Şelah i-a dat naştere lui Ever. 25 Lui Ever i s’au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s’a împărţit pământul; iar numele fratelui său era Ioctane. 26 Lui Ioctan i s’au născut Almodad, Şalef, Haţarmavet, Ierah, 27 Hadoram, Uzal şi Dicla, 28 Obal, Abimael şi Şeba, 29 Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia sunt fiii lui Ioctan. 30 Sălaşurile lor se întindeau de la Meşa, spre Sefar, până la muntele răsărituluif. 31 Aceştia sunt fiii lui Sem în triburile lor, după limbile lor, în ţările lor şi’n naţiile lor.

32 Acestea sunt triburile fiilor lui Noe, după urmaşii lor şi după naţiile lor. Din ele s’au răspândit insulele neamurilorg pe pământ după potop.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.