×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Facerea

Capitolul 1

Facerea lumii şi a omului.

1 Întru’nceputa a făcutb Dumnezeu cerul şi pământulc.

2 Dar pământul era nedesluşit şi ne’mplinitd; şi întuneric era deasupra genunii; şi Duhul lui Dumnezeue Se purta pe deasupra apelor.

3 Şi a zis Dumnezeuf: „Să fie luminăg!” Şi a fost lumină. 4 Şi a văzut Dumnezeu lumina că e frumoasăh; şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. 5 Şi Dumnezeu a numit lumina „ziuă”, iar întunericul l-a numit „noapte”. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâii.

6 Şi a zis Dumnezeu: „Să fie o tăriej prin mijlocul apelor şi să despartă apele de ape!” Şi a fost aşa: 7 Dumnezeu a făcut tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei. 8 Şi Dumnezeu a numit tăria „cer”. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.

9 Şi a zis Dumnezeu: „Apele de sub cer să se adune într’o singură adunare şi să se arate uscatul!” Şi a fost aşa: apele de sub cer s’au adunat în adunările lor şi s’a arătat uscatul. 10 Şi Dumnezeu a numit uscatul „pământ”, iar adunările apelor le-a numit „mări”. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

11 Şi a zis Dumnezeu: „Pământul să odrăslească verdeaţă: iarbă purtătoare de sămânţă, după felul şi asemănarea ei, şi pom roditork care după felu-i să dea rod cu sămânţă’n sine pe pământ!” Şi a fost aşa: 12 Pământul a odrăslit verdeaţă: iarbă purtătoare de sămânţă după felul şi asemănarea ei, şi pom roditor care după felu-i să dea rod cu sămânţă’n sine pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. 13 Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.

14 Şi a zis Dumnezeu: „Să fie ’ntru tăria cerului luminători care să lumineze pământull, să despartă ziua de noapte şi să fie ei spre semnem şi spre anotimpuri şi spre zile şi spre ani, 15 şi să fie ei întru tăria cerului luminători să lumineze pământul!” Şi a fost aşa: 16 Dumnezeu i-a făcut pe cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare spre stăpânirea zilei şi luminătorul cel mai mic spre stăpânirea nopţii, şi stelele. 17 Şi le-a pus Dumnezeu întru tăria cerului, ca să lumineze pământul, 18 să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. 19 Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.

20 Şi a zis Dumnezeu: „Puiască apele puiţă de fiinţe viin; şi păsări să zboare peste pământ în largul tăriei cerului!” Şi a fost aşa: 21 A făcut Dumnezeu înotătoarele cele mario şi toate fiinţele vii care mişună, şi pe care apele le puiescp după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. 22 Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi le-a zis: „Creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; şi păsările să se înmulţească pe pământ!” 23 Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.

24 Şi a zis Dumnezeu: „Să scoată pământul fiinţe vii după felul lor: dobitoace, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor”. Şi a fost aşa: 25 A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi dobitoacele după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

26 Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastrăq, ca să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste dobitoace şi peste tot pământul şi peste toate vietăţile ce se târăsc pe pământ!”

27 Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; bărbat şi femeie i-a făcut.

28 Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţir şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate dobitoacele şi peste tot pământul, peste toate vietăţile ce se târăsc pe pământ!” 29 Şi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau vouă toată iarba dătătoare de sămânţă pe faţa’ntregului pământ, şi tot pomul purtător de rod cu sămânţă de pom într’însul; acestea vă vor fi vouă spre hrană. 30 Şi tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se târăsc pe pământ, şi care au în ele suflare de viaţă [le dau] toată iarba verde spre hrană”. Şi a fost aşa. 31 Şi a văzut Dumnezeu toate câte făcuse: şi iată că erau foarte frumoase. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.