×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 9

1 Şi al cincilea Înger a trâmbiţat, şi am văzut o stea din Cer căzând pre pământ, şi s-a dat ei cheia fântânii adâncului. 2 Şi a deschis fântâna adâncului, şi s-a suit fum din fântână ca fumul unui cuptor mare, şi s-a întunecat soarele şi văzduhul de fumul fântânii. 3 Şi din fum au ieşit lăcuste pre pământ, şi li s-a dat lor putere, precum au putere scorpiile pământului. 4 Şi s-a zis lor: Să nu vatăme iarba pământului, nici toată verdeaţa, nici tot copacul, fără numai pre oamenii, care nu au pecetea lui Dumnezeu pre frunţile lor. 5 Şi li s-a dat lor, ca să nu îi omoare pre ei, ci ca să se chinuiască luni cinci; şi chinul lor, ca chinul scorpiei, când loveşte pre om. 6 Şi în zilele acelea vor căuta oamenii moartea, şi nu o vor afla; şi vor pofti să moară, şi moartea va fugi de la ei. 7 Şi asemănările lăcustelor erau asemenea cailor celor gătiţi spre război; şi pre capetele lor ca nişte cununi asemenea aurului, şi feţele lor, ca feţele oamenilor. 8 Şi aveau păr, ca părul femeilor, şi dinţii lor erau ca ai leilor. 9 Şi aveau zale, ca zalele cele de fier; şi sunetul aripilor lor ca sunetul de care cu mulţi cai, care aleargă la război. 10 Şi au cozi asemenea scorpiilor, şi bolduri erau în cozile lor, şi puterea lor a vătăma pe oameni luni cinci. 11 Şi au preste ele împărat pre îngerul adâncului, numele lui evreieşte este Avvadon, iar în limba elinească are nume Apollion (adică pierzătorul). 12 Un vai a trecut, iată mai vin încă două vaiuri după acestea.

13 Şi al şaselea Înger a trâmbiţat, şi am auzit un glas din cele patru cornuri ale Jertfelnicului celui de aur, care este înaintea lui Dumnezeu. 14 Zicând Îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: Dezleagă pre cei patru îngeri legaţi la râul cel mare Eufratul. 15 Şi s-au dezlegat cei patru îngeri care erau gătiţi spre ceasul, şi ziua, şi luna, şi anul, ca să omoare a treia parte din oameni. 16 Şi numărul oştilor călărimii două milioane de milioane; şi am auzit numărul lor. 17 Şi aşa am văzut caii în vedenie, şi pre cei ce şedeau pre ei având zale de foc, şi de Iachint, şi de piatră pucioasă; şi capetele cailor, ca capetele leilor, şi din gurile lor ieşea foc şi fum, şi piatră pucioasă. 18 De acestea trei bătăi s-au omorât a treia parte din oameni, de foc, şi de fum, şi de piatră pucioasă ce ieşea din gurile lor. 19 Că puterile lor în gura lor sunt, că cozile lor sunt asemenea şerpilor, având capete, şi cu acestea vatămă. 20 Şi ceilalţi oameni, care nu au murit de ranele acestea, nu s-au pocăit de faptele mâinilor sale, ca să nu se închine dracilor, şi idolilor celor de aur, şi de argint, şi de aramă, şi de piatră, şi de lemn, care nici a vedea pot, nici a auzi, nici a umbla. 21 Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de fermecătoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.