×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 8

1 Şi când a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în Cer ca la o jumătate de ceas. 2 Şi am văzut pre cei şapte Îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-a dat lor şapte Trâmbiţe. 3 Şi alt Înger a venit, şi a stătut pre Jertfelnic, având Cădelniţă de aur, şi i s-a dat lui tămâi multe, ca să dea rugăciunilor tuturor sfinţilor preste Jertfelnicul cel de aur, care este înaintea Scaunului. 4 Şi s-a suit fumul tămâilor cu rugăciunile sfinţilor din mâna Îngerului înaintea lui Dumnezeu. 5 Şi a luat Îngerul Cădelniţa, şi o a umplut din focul Jertfelnicului, şi o a aruncat pre pământ, şi s-au făcut glasuri, şi tunete, şi fulgere, şi cutremure. 6 Şi cei şapte Îngeri, care aveau cele şapte Trâmbiţe, s-au gătit ca să trâmbiţeze.

7 Şi Îngerul cel dintâi a trâmbiţat, şi s-a făcut grindină, şi foc amestecat cu sânge, şi s-a aruncat pre pământ, şi a treia parte din copaci au ars, şi toată iarba verde a ars.

8 Şi al doilea Înger a trâmbiţat, şi ca un munte mare arzând cu foc s-a aruncat în mare, şi a treia parte din mare s-a făcut sânge. 9 Şi au murit a treia parte din zidiri în mare, care avea suflete, şi a treia parte din corăbii s-au stricat.

10 Şi al treilea Înger a trâmbiţat, şi a căzut din Cer stea mare arzând ca o făclie, şi a căzut preste a treia parte din râuri şi preste izvoarele apelor. 11 Şi numele stelei se zice Pelin, şi s-a făcut a treia parte din ape ca pelinul, şi mulţi din oameni au murit de ape, că se făcuse amară.

12 Şi al patrulea Înger a trâmbiţat, şi s-a rănit a treia parte a Soarelui, şi a treia parte a Lunii, şi a treia parte a stelelor, aşa, cât s-a întunecat a treia parte a lor, şi ziua să nu lumineze a treia parte a ei, şi noaptea aşijderea. 13 Şi am văzut şi am auzit pre un Înger zburând în mijlocul Cerului, zicând cu glas mare: Vai, vai, vai celor ce locuiesc pre pământ de celelalte glasuri de trâmbiţă ale celor trei Îngeri, care vor să trâmbiţeze.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.