×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 5

1 Şi am văzut în Dreapta celui ce şedea pre scaun carte scrisă dinlăuntru şi din afară, pecetluită cu şapte peceţi.

2 Şi am văzut pre un Înger tare, strigând cu glas mare: Cine este vrednic a deschide cartea şi a dezlega peceţile ei? 3 Şi nimenea nu putea în Cer, nici pre pământ, nici sub pământ, a deschide cartea, nici a o vedea pre ea. 4 Iar eu plângeam mult, că nimenea nu s-a aflat vrednic a deschide, şi a citi cartea, nici a o vedea pre ea. 5 Şi unul din Bătrâni zice mie: Nu plânge; iată a biruit Leul cel din seminţia Iudei, rădăcina lui David, ca să deschidă cartea, şi să dezlege cele şapte peceţi ale ei.

6 Şi am văzut, şi iată în mijlocul scaunului, şi a celor patru Vieţuitori, şi în mijlocul Bătrânilor Miel stând ca cum ar fi fost junghiat, având coarne şapte, şi ochi şapte, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu care se trimit în tot pământul. 7 Şi a venit şi a luat cartea din dreapta celui ce şedea pre scaun.

8 Şi când a luat cartea, cei patru Vieţuitori, şi cei douăzeci şi patru de Bătrâni au căzut înaintea Mielului având fieştecare Alăute, şi Năstrăpi de aur pline de tămâieri, care sunt rugăciunile sfinţilor. 9 Şi cântă cântare nouă zicând: Vrednic eşti să iei cartea, şi să deschizi peceţile ei; căci te-ai junghiat, şi ne-ai răscumpărat pre noi lui Dumnezeu cu Sângele tău din toată seminţia, şi limba, şi norodul, şi neamul. 10 Şi ne-ai făcut pre noi Dumnezeului nostru, Împăraţi şi Preoţi, şi vom împărăţi pre pământ. 11 Şi am văzut, şi am auzit glas de Îngeri mulţi împrejurul Scaunului, şi a Vieţuitorilor, şi a Bătrânilor, şi era numărul lor milioane de milioane, şi mii de mii. 12 Zicând cu glas mare: Vrednic este Mielul care s-a junghiat ca să ia puterea, şi bogăţia, şi înţelepciunea, şi tăria, şi cinstea, şi slava, şi bună cuvântarea. 13 Şi toată făptura, care este în Cer, şi pre pământ, şi sub pământ, şi cele ce sunt în mare, şi cele ce sunt într-însele toate, am auzit, zicând: Celui ce şade pre scaun, şi Mielului bună cuvântarea, şi cinstea, şi slava, şi puterea în vecii vecilor. 14 Şi cei patru Vieţuitori ziceau: Amin. Şi cei douăzeci şi patru de Bătrâni au căzut, şi s-au închinat celui viu în vecii vecilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.