×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 4

1 După acestea am văzut, şi iată, uşă deschisă în Cer; şi Glasul cel dintâi, care l-am auzit, ca de trâmbiţă ce vorbea cu mine, zicând: Suie-te aici şi voi arăta ţie cele ce trebuie să fie dupre acestea. 2 Şi îndată am fost în Duh; şi iată, Scaun era pus în Cer, şi preste scaun cel ce şedea. 3 Şi cel ce şedea la vedere era asemenea ca piatra Iaspis, şi Sardinul; şi Curcubeu împrejurul scaunului asemenea la vedere ca piatra Smaraldului.

4 Şi împrejurul Scaunului douăzeci şi patru de scaune; şi pre scaune am văzut pre cei douăzeci şi patru de Bătrâni şezând, îmbrăcaţi cu haine albe, şi aveau pre capetele sale cununi de aur. 5 Şi din scaun ies fulgere, şi glasuri, şi tunete; şi şapte făclii de foc arzând înaintea scaunului, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 6 Şi înaintea scaunului mare de sticlă asemenea cu cristalul; şi în mijlocul scaunului, şi împrejurul lui, patru Vieţuitori plini fiind de ochi, dinainte, şi dinapoi. 7 Şi Vieţuitorul cel dintâi asemenea leului, şi al doilea Vieţuitor asemenea viţelului, şi al treilea Vieţuitor având faţa ca omul, şi al patrulea Vieţuitor asemenea vulturului ce zboară. 8 Şi cei patru Vieţuitori, unul fieştecare avea câte şase aripi împrejur, şi înlăuntru erau plini de ochi; şi odihnă nu au ziua şi noaptea, zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Dumnezeu Atotţiitorul, cel ce era, şi cel ce este, şi cel ce vine.

9 Şi când vor da Vieţuitorii slavă, şi cinste, şi mulţămită celui ce şade pre Scaun, celui ce este viu în vecii vecilor. 10 Vor cădea cei douăzeci şi patru de Bătrâni înaintea celui ce şade pre Scaun, şi se vor închina celui ce este Viu în vecii vecilor, şi vor pune cununile lor înaintea Scaunului, zicând: 11 Vrednic eşti Doamne a lua Slava, şi Cinstea, şi Puterea, că tu ai zidit toate, şi pentru voia ta sunt, şi s-au zidit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.