×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 3

1 Şi Îngerului Bisericii celei din Sardes scrie: Acestea zice cel ce are şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte Stele: Ştiu faptele tale, că ai nume că trăieşti, şi eşti mort. 2 Priveghează, şi întăreşte pre celelalte care vor să moară, că nu am aflat faptele tale deplin înaintea lui Dumnezeu. 3 Drept aceea adu-ţi aminte cum ai luat şi ai auzit, şi ţine, şi te pocăieşte; iar de nu vei priveghea, voi veni asupra ta ca furul, şi nu vei cunoaşte în care ceas voi veni asupra ta. 4 Ai puţine nume şi în Sardes, care nu şi-au întinat hainele lor, şi vor umbla împreună cu mine în albe; că vrednici sunt. 5 Cel ce biruieşte, acesta se va îmbrăca în haine albe, şi nu voi şterge numele lui din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Părintelui meu, şi înaintea Îngerilor lui. 6 Cela ce are ureche, auză ce Duhul zice Bisericilor.

7 Şi Îngerului Bisericii celei din Filadelfia scrie: Acestea zice cel sfânt, cel adevărat, care are cheia lui David; cel ce deschide, şi nimenea nu închide; şi închide, şi nimenea nu deschide. 8 Ştiu faptele tale; iată am dat înaintea ta uşă deschisă, şi nimenea nu poate să o închidă pre ea; că mică putere ai, şi ai păzit cuvântul meu, şi nu ai tăgăduit Numele meu. 9 Iată dau din sinagoga satanei, a celor ce se zic pre sine a fi Iudei, şi nu sunt, ci mint; iată voi face pre ei ca să vie, şi să se închine înaintea picioarelor tale, şi vor cunoaşte că te-am iubit pre tine. 10 Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, şi eu te voi păzi pre tine de ceasul ispitei ce va să fie preste toată lumea, ca să ispitească pre cei ce locuiesc pre pământ. 11 Iată, vin curând; ţine ce ai, ca nimenea să nu îţi ia cununa ta. 12 Cel ce biruieşte, îl voi face pre el stâlp în Biserica Dumnezeului meu, şi nu va ieşi afară mai mult, şi voi scrie preste el Numele Dumnezeului meu, şi Numele Cetăţii Dumnezeului meu, Ierusalimului celui nou, care se pogoară din Cer de la Dumnezeul meu, şi Numele meu cel nou. 13 Cel ce are ureche, auză ce Duhul zice Bisericilor.

14 Şi Îngerului Bisericii celei din Laodiceea scrie: Acestea zice cel ce este Amin, Martorul cel credincios, şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu. 15 Ştiu faptele tale, că nici rece eşti nici fierbinte, o de ai fi rece, sau fierbinte. 16 Iar fiindcă eşti cald, şi nici fierbinte, nici rece, te voi vărsa din Gura mea. 17 Că zici: Că bogat sunt, şi m-am îmbogăţit, şi de nimic nu am lipsă. Şi nu ştii că tu eşti cel ticălos, şi mişel, şi sărac, şi orb, şi gol. 18 Sfătuiescu-te să cumperi de la mine aur lămurit din foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci, şi să nu se arate ruşinea goliciunii tale; şi cu Colirion unge ochii tăi, ca să vezi. 19 Eu ori pre câţi iubesc îi mustru şi îi cert; râvneşte dar şi te pocăieşte. 20 Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul meu, şi va deschide uşa, voi intra la el, şi voi cina cu el, şi el cu mine. 21 Cel ce biruieşte, voi da lui să şadă cu mine pre Scaunul meu, precum şi eu am biruit, şi am şezut cu Tatăl meu pre Scaunul lui. 22 Cel ce are ureche, auză ce Duhul zice Bisericilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.