×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 22

1 Şi mi-a arătat mie râu limpede al apei vieţii, luminos ca Cristalul ieşind din Scaunul lui Dumnezeu, şi al Mielului. 2 În mijlocul uliţii ei şi a râului de o parte şi de alta Lemnul vieţii, făcând roduri douăsprezece, în fieştecare lună dându-şi rodul său; şi frunzele lemnului spre sănătatea neamurilor. 3 Şi tot blestemul nu va mai fi acolo; şi Scaunul lui Dumnezeu, şi al Mielului vor fi într-însa; şi slugile lui vor sluji lui. 4 Şi vor vedea Faţa lui, şi Numele lui pre frunţile lor. 5 Şi noapte nu va fi acolo, şi trebuinţă nu au de făclie, şi de lumina soarelui; că Domnul Dumnezeu îi luminează pre ei; şi vor împărăţi în vecii vecilor.

6 Şi mi-a zis mie: Aceste cuvinte sunt credincioase, şi adevărate, şi Domnul Dumnezeul sfinţilor Proroci a trimis pre Îngerul său să arate robilor săi, cele ce trebuie să fie degrab. 7 Iată, viu degrab: Fericit este cel ce păzeşte cuvintele Prorociei cărţii acesteia. 8 Şi eu Ioan cel ce văd acestea şi aud; şi când am auzit şi am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor Îngerului ce îmi arăta mie acestea. 9 Şi îmi zice: Vezi, nu; că dimpreună cu tine rob sunt şi cu fraţii tăi Prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele cărţii acesteia; lui Dumnezeu te închină. 10 Şi îmi zice: Să nu pecetluieşti cuvintele Prorociei cărţii acesteia, că vremea aproape este. 11 Cel ce face strâmbătate, mai facă strâmbătate; şi cel ce spurcă, mai spurce; şi cel drept, mai facă dreptate; şi cel sfânt, mai sfinţească-se. 12 Iată viu degrab; şi plata mea cu mine, ca să dau fieştecăruia precum va fi fapta lui. 13 Eu sunt Alfa, şi Omega; Începutul, şi Sfârşitul; cel dintâi, şi cel de pre urmă. 14 Fericiţi cei ce fac poruncile lui, ca să fie stăpânirea lor preste lemnul vieţii, şi pre porţi să intre în cetate. 15 Iar afară câinii, şi fermecătorii, şi curvarii, şi ucigaşii, şi închinătorii de idoli, şi tot cel ce iubeşte, şi face minciună. 16 Eu Iisus am trimis pre Îngerul meu, ca să mărturisească vouă acestea în Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David Steaua cea strălucitoare şi de dimineaţă. 17 Şi Duhul, şi Mireasa zic: Vino. Şi cel ce aude să zică: Vino. Şi cel însetat vie, şi cel ce voieşte, ia apa vieţii în dar.

18 Că mărturisesc la tot cel ce aude cuvintele Prorociei cărţii acesteia: De va adaoge cineva la acestea, va pune Domnul Dumnezeu preste el toate ranele cele scrise în cartea aceasta. 19 Şi de va scoate cineva din cuvintele cărţii prorociei acesteia, va scoate Dumnezeu partea lui din Cartea vieţii, şi din Cetatea cea sfântă, şi din cele scrise în cartea aceasta.

20 Zice cel ce mărturiseşte acestea: Aşa, viu curând. Amin. Aşa, vino Doamne Iisuse. 21 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi cu toţi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.