×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 20

1 Şi am văzut Înger pogorându-se din Cer, având cheia adâncului, şi lanţ mare în mâna lui. 2 Şi a prins pre balaur, pre şarpele cel vechi, care este diavol şi satana, şi l-a legat pre el o mie de ani. 3 Şi l-a băgat pre el în adânc, şi l-a închis, şi a pecetluit deasupra lui, ca să nu înşele mai mult pre neamuri până se vor plini o mie de ani; şi după acestea trebuie el să se dezlege puţină vreme.

4 Şi am văzut scaune, şi au şezut pre ele, şi judecată li s-a dat lor; şi pre sufletele celor tăiaţi pentru mărturia lui Iisus, şi pentru cuvântul lui Dumnezeu, şi care nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei; şi nu au luat semnul pre fruntea lor, şi pre mâna lor; şi au vieţuit, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. 5 Iar ceilalţi morţi nu au înviat până nu se vor sfârşi mia cea de ani. Aceasta este învierea cea dintâi. 6 Fericit şi sfânt este cel ce are parte întru învierea cea dintâi; preste aceştia moartea cea de a doua nu are putere, ci vor fi Preoţi ai lui Dumnezeu, şi ai lui Hristos; şi vor împărăţi cu el o mie de ani.

7 Şi dacă se va plini acea mie de ani, se va dezlega satana din temniţa lui. 8 Şi va ieşi să înşele neamurile cele ce sunt în cele patru unghiuri ale pământului, pre Gog, şi pre Magog, să-i adune pre ei la război, al cărora număr este ca nisipul mării. 9 Şi s-au suit pre latul pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor, şi cetatea cea iubită. Şi s-a pogorât foc de la Dumnezeu din Cer, şi i-a mâncat pre ei.

10 Şi diavolul cel ce îi înşela pre ei s-a aruncat în iezerul cel de foc şi de piatră pucioasă, unde este fiara şi prorocul cel mincinos, şi se vor chinui ziua şi noaptea în vecii vecilor.

11 Şi am văzut scaun alb mare, şi pre cel ce şedea pre el, de a căruia Faţă a fugit pământul, şi Cerul, şi loc nu s-a aflat lor. 12 Şi am văzut pre morţi, pre cei mici, şi pre cei mari stând înaintea lui Dumnezeu, şi cărţi s-au deschis. Şi altă Carte s-a deschis, care este a vieţii; şi s-au judecat morţii din cele scrise în cărţile acelea dupre faptele lor. 13 Şi marea a dat pre morţii cei dintr-însa, şi moartea şi iadul au dat pre morţii cei dintr-înşii; şi s-au judecat fieştecare dupre faptele lor. 14 Şi moartea şi iadul s-au aruncat în iezerul cel de foc; aceasta este moartea cea a doua. 15 Şi oricare nu s-a aflat scris în Cartea vieţii, s-a aruncat în iezerul cel de foc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.