×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 19

1 Şi după acestea am auzit ca un glas mare de gloată multă în Cer zicând: Aliluia. Mântuirea, şi slava, şi cinstea, şi puterea Domnului Dumnezeului nostru. 2 Că adevărate şi drepte sunt judecăţile lui, că a judecat pre curva cea mare, care a stricat pământul cu curvia sa, şi a izbândit sângele robilor săi din mâna ei. 3 Şi a doua oară au zis: Aliluia. Şi fumul ei se suie în vecii vecilor. 4 Şi au căzut Bătrânii cei douăzeci şi patru, şi cei patru Vieţuitori şi s-au închinat lui Dumnezeu celui ce şade pre scaun zicând: Amin. Aliluia.

5 Şi glas din scaun a ieşit zicând: Lăudaţi pre Dumnezeul nostru toţi robii lui, şi cei ce vă temeţi de dânsul, şi cei mici, şi cei mari. 6 Şi am auzit ca un glas de gloată multă, şi ca un glas de ape multe, şi ca un glas de tunete tari, zicând: Aliluia; că a împărăţit Domnul Dumnezeu Atotţiitorul. 7 Să ne bucurăm, şi să ne veselim, şi să dăm slava lui, că a venit Nunta Mielului, şi Femeia lui s-a gătit pre sine. 8 Şi s-a dat ei ca să se îmbrace cu Vison curat, şi strălucit, că Visonul sunt îndreptările sfinţilor. 9 Şi îmi zice mie: Scrie: Fericiţi cei chemaţi la Cina Nunţii Mileului. Şi îmi zice mie: Aceste cuvinte adevărate sunt ale lui Dumnezeu. 10 Şi am căzut înaintea picioarelor lui, ca să mă închin lui, şi îmi zice mie: Vezi, nu. Împreună cu tine rob sunt, şi cu fraţii tăi, care au mărturia lui Iisus; lui Dumnezeu te închină, că mărturia lui Iisus este Duhul prorociei.

11 Şi am văzut Cerul deschis, şi iată un cal alb, şi cel ce şedea pre el se chema Credincios, şi adevărat, şi întru dreptate judecă, şi dă război. 12 Iar Ochii lui ca para focului, şi pre Capul lui Steme multe, având nume scris, care nimenea nu îl ştie, fără numai el. 13 Şi îmbrăcat în haină vopsită cu sânge, şi se cheamă numele lui: Cuvântul lui Dumnezeu. 14 Şi Oştile cele din Cer urma după el pre cai albi, îmbrăcaţi fiind în vison alb şi curat. 15 Şi din Gura lui iese sabie ascuţită, ca cu dânsa să lovească neamurile, şi el le va paşte pre ele cu toiag de fier; şi el calcă teascul vinului mâniei şi iuţimii lui Dumnezeu Atotţiitorului. 16 Şi are preste haina, şi preste Coapsa sa Numele scris: Împăratul împăraţilor, şi Domnul domnilor. 17 Şi am văzut pre un Înger stând în Soare, şi a strigat cu glas mare, zicând tuturor paserilor celor ce zboară în mijlocul Cerului: Veniţi, şi vă adunaţi la Cina marelui Dumnezeu. 18 Ca să mâncaţi trupuri de împăraţi, şi trupuri de căpitani, şi trupurile celor tari, şi trupurile cailor, şi ale celor ce şed pre ei, şi trupurile tuturor celor slobozi, şi celor robi, şi celor mici, şi celor mari. 19 Şi am văzut pre fiară, şi pre împăraţii pământului, şi oştile lor adunate, ca să facă război cu cel ce şade pre cal, şi cu oastea lui. 20 Şi s-a prins fiara, şi cu ea prorocul cel mincinos, care a făcut semnele înaintea ei, cu care a amăgit pre cei ce au luat semnul fiarei, şi pre cei ce s-au închinat chipului ei; vii s-au aruncat amândoi în iezerul cel de foc care arde cu piatră pucioasă. 21 Şi ceilalţi s-au ucis cu sabia celui ce şedea pre cal, care ieşea din Gura lui; şi toate păsările s-au săturat din trupurile lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.