×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 17

1 Şi a venit unul din cei şapte Îngeri, care avea cele şapte fiale, şi a grăit cu mine, zicând: Vino să îţi arăt ţie judecata curvei celei mari, care şade preste apele cele multe. 2 Cu care au curvit împăraţii pământului, şi s-au îmbătat de vinul curviei ei cei ce locuiesc pre pământ. 3 Şi m-a dus pre mine în pustie în duh, şi am văzut o femeie şezând pre o fiară roşie plină de nume de hulă, care avea capete şapte, şi coarne zece. 4 Şi femeia era îmbrăcată cu porfiră şi cu roşu, şi poleită cu aur, şi cu piatră scumpă, şi cu mărgăritaruri, având pahar de aur în mâna ei plin de urâciuni, şi de necurăţia curviei sale. 5 Şi în fruntea ei nume scris: Taină; Babilonul cel mare maica curvelor, şi a spurcăciunilor pământului. 6 Şi am văzut pre femeie beată de sângele sfinţilor, şi de sângele martorilor lui Iisus; şi m-am mirat, văzându-o pre ea, cu mirare mare. 7 Şi mi-a zis Îngerul: Pentru ce te-ai mirat? Eu voi spune ţie taina femeii, şi a fiarei ce o poartă pre ea, care are cele şapte capete, şi cele zece coarne.

8 Fiara care o ai văzut, era, şi nu este, şi va să se suie din adânc, şi în pieire să meargă, şi se vor mira cei ce locuiesc pre pământ (ale cărora nume nu sunt scrise în Cartea vieţii de la întemeierea lumii) văzând pre fiară că era, şi nu este, măcar că este. 9 Aicea este mintea ceea ce are înţelepciune; cele şapte capete sunt şapte munţi, unde şade femeia preste ei. 10 Şi împăraţi şapte sunt; cinci au căzut, şi unul este, celălalt încă nu a venit; şi când va veni, puţin trebuie el să rămâie. 11 Şi fiara care era, şi nu este, şi acesta al optulea este, şi din cei şapte este, şi întru pieire merge. 12 Şi cele zece coarne care le-ai văzut, zece împăraţi sunt, care nu au luat încă împărăţia, ci stăpânire ca nişte împăraţi întru un ceas iau cu fiara. 13 Aceştia un gând au, şi puterea şi stăpânirea lor o vor da fiarei. 14 Aceştia cu Mielul vor face război, şi Mielul îi va birui pre ei, că este Domnul domnilor, şi Împăratul împăraţilor; şi cei cu el, chemaţi, şi aleşi, şi Credincioşi. 15 Şi îmi zice mie: Apele care le-ai văzut unde şade curva, noroade şi gloate sunt, şi neamuri, şi limbi. 16 Şi cele zece coarne care le-ai văzut la fiară, aceştia vor urî pre curvă, şi pustie o vor face pre ea şi goală, şi cărnurile ei vor mânca, şi pre ea o vor arde cu foc. 17 Că Dumnezeu a dat în inimile lor ca să se facă sfatul lui, şi să facă un gând, şi să dea împărăţia lor fiarei până ce se vor sfârşi graiurile lui Dumnezeu. 18 Şi femeia pe care o ai văzut, este cetatea cea mare, care are împărăţia preste împăraţii pământului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.