×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 16

1 Şi am auzit Glas mare din Biserică zicând celor şapte Îngeri: Duceţi-vă şi vărsaţi fialele mâniei lui Dumnezeu pre pământ. 2 Şi s-a dus cel dintâi, şi a vărsat fiala sa pre pământ, şi s-a făcut rană rea şi mare în oamenii cei ce aveau semnul fiarei, şi cei ce s-au închinat chipului ei.

3 Şi al doilea Înger a vărsat fiala sa în mare, şi s-a făcut sânge ca de mort; şi tot sufletul viu a murit în mare.

4 Şi al treilea Înger a vărsat fiala sa în râuri, şi în izvoarele apelor, şi s-a făcut sânge. 5 Şi am auzit pre Îngerul apelor zicând: Drept eşti, Doamne, cel ce eşti, şi cel ce erai, şi cel Cuvios, că ai judecat acestea. 6 Că sângele sfinţilor şi al Prorocilor au vărsat, şi sânge le-ai dat lor să bea; că vrednici sunt. 7 Şi am auzit pre altul din Jertfelnic zicând: Aşa Doamne Dumnezeule Atotţiitorule, adevărate şi drepte sunt judecăţile tale.

8 Şi al patrulea Înger a vărsat fiala sa preste soare, şi i s-a dat lui să pălească pre oameni cu foc. 9 Şi s-au pălit oamenii cu pălitură mare, şi au hulit Numele lui Dumnezeu celui ce are stăpânire preste ranele acestea, şi nu s-au pocăit ca să dea slavă lui.

10 Şi al cincilea Înger a vărsat fiala sa preste scaunul fiarei, şi s-a făcut împărăţia ei întunecoasă, şi îşi muşca limbile lor de durere. 11 Şi au hulit pre Dumnezeul Cerului de durerile lor şi de ranele lor, şi nu s-au pocăit de faptele sale.

12 Şi al şaselea Înger a vărsat fiala sa preste râul cel mare Eufratul; şi a secat apa lui, ca să se gătească cale împăraţilor celor de la răsăriturile soarelui. 13 Şi am văzut din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura prorocului celui mincinos trei duhuri necurate asemenea broaştelor. 14 Că sunt duhuri ale dracilor, care fac semne, care merg la împăraţii pământului, şi a toată lumea, ca să-i adune pre ei la războiul zilei aceleia celei mari a lui Dumnezeu Atotţiitorului. 15 Iată viu ca furul, fericit este cel ce priveghează, şi păzeşte veşmintele sale, ca să nu umble gol, şi vor vedea ruşinarea lui. 16 Şi i-a strâns pre ei la locul ce se cheamă evreieşte Armagheddon.

17 Şi al şaptelea Înger a vărsat fiala sa în aer, şi a ieşit glas mare din Biserica Cerului, de la Scaun, zicând: S-a făcut. 18 Şi s-au făcut glasuri, şi fulgere, şi tunete, şi cutremur s-a făcut mare, în ce fel nu s-a făcut de când oamenii s-au făcut pre pământ, ca acest cutremur aşa mare. 19 Şi s-a făcut Cetatea cea mare în trei părţi, şi cetăţile neamurilor au căzut, şi Babilonul cel mare a venit întru pomenire înaintea lui Dumnezeu, ca să-i dea lui paharul vinului mâniei iuţimii lui. 20 Şi tot ostrovul a fugit, şi munţii nu s-au aflat. 21 Şi grindină mare ca talantul se pogoară din Cer preste oameni; şi au hulit oamenii pre Dumnezeu de rana grindinii; că mare este rana ei foarte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.