×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 15

1 Şi am văzut alt semn în Cer mare şi minunat, şapte Îngeri, având şapte rane cele de apoi, că întru acelea s-a săvârşit mânia lui Dumnezeu. 2 Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pre cei ce biruia din fiară, şi din chipul ei, şi din semnul ei, şi din numărul numelui ei, stând pre marea cea de sticlă, având alăute ale lui Dumnezeu. 3 Şi cântă cântarea lui Moise robului lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, zicând: Mari şi minunate sunt lucrurile tale Doamne Dumnezeule Atotţiitorule; drepte şi adevărate căile tale, Împărate al sfinţilor. 4 Cine nu se va teme de tine Doamne, şi nu va slăvi Numele tău? Că tu eşti unul Sfânt; că toate neamurile vor veni, şi se vor închina înaintea ta; că dreptăţile tale s-au arătat. 5 Şi după acestea am văzut, şi iată s-a deschis Biserica Cortului mărturiei în Cer. 6 Şi au ieşit cei şapte Îngeri, care aveau cele şapte rane din Biserică, îmbrăcaţi cu in curat, şi strălucit, şi încinşi împrejurul pieptului cu brâie de aur. 7 Şi unul din cei patru Vieţuitori a dat celor şapte Îngeri şapte fiale (năstrăpi) de aur pline de mânia lui Dumnezeu, celui viu în vecii vecilor. 8 Şi s-a umplut Biserica de fum din slava lui Dumnezeu, şi din Puterea lui; şi nimenea nu putea să intre în Biserică, până ce se vor sfârşi cele şapte rane ale celor şapte Îngeri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.