×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 13

1 Şi am stătut pre nisipul mării. Şi am văzut suindu-se din mare o fiară, care avea capete şapte, şi coarne zece, şi preste coarnele ei zece steme, şi preste capetele ei nume de hulă. 2 Şi fiara care o am văzut era asemenea Pardosului, şi picioarele ei ca şi ale ursului, şi gura ei ca gura leului, şi i-a dat ei balaurul puterea sa, şi scaunul său, şi stăpânire mare. 3 Şi am văzut unul din capetele ei, ca cum ar fi junghiat spre moarte; şi rana morţii ei s-a vindecat; şi s-a mirat tot pământul dinapoia fiarei. 4 Şi s-au închinat balaurului celui ce a dat putere fiarei, şi s-au închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei? Cine poate să se bată cu ea? 5 Şi s-a dat ei gură care grăia mari, şi hule, şi s-a dat ei stăpânire să facă război luni patruzeci şi două. 6 Şi şi-a deschis gura sa spre hulă asupra lui Dumnezeu, ca să hulească Numele lui, şi Cortul lui, şi pre cei ce locuiesc în Cer. 7 Şi s-a dat ei să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască pre ei; şi s-a dat ei stăpânire preste toată seminţia, şi limba, şi neamul. 8 Şi se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pre pământ, ale cărora nume nu sunt scrise în Cartea vieţii Mielului celui junghiat de la întemeierea lumii. 9 De are cineva ureche, auză. 10 De adună cineva robie, în robie merge; de va ucide cineva cu sabia, trebuie şi el de sabie să se ucigă. Aicea este răbdarea, şi Credinţa sfinţilor.

11 Şi am văzut altă fiară suindu-se de pre pământ, şi avea coarne două asemenea mielului, şi grăia ca un balaur. 12 Şi stăpânirea fiarei celei dintâi toată o face înaintea ei, şi face pământul, şi pre cei ce locuiesc pre dânsul, ca să se închine fiarei celei dintâi, a căreia s-a vindecat rana morţii ei. 13 Şi face semne mari, ca şi foc să facă să se pogoare din Cer pre pământ înaintea oamenilor. 14 Şi înşală pre cei ce locuiesc pre pământ, pentru semnele care i s-a dat ei să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pre pământ, să facă chip fiarei, care are rana sabiei, şi a trăit. 15 Şi s-a dat ei a da duh chipului fiarei, ca să şi grăiască chipul fiarei, şi să facă ca câţi nu se vor închina chipului fiarei, să se omoare. 16 Şi face pre toţi cei mici şi pre cei mari, şi pre cei bogaţi şi pre cei săraci, şi pre cei slobozi şi pre cei robi, ca să le dea lor semn (semn scris) preste mâna lor cea dreaptă, sau preste frunţile lor. 17 Şi ca nimenea să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei. 18 Aicea este înţelepciunea, cel ce are minte, socotească numărul fiarei; că număr de om este, şi numărul ei, 666.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.