×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 12

1 Şi semn mare s-a văzut în Cer: Femeie îmbrăcată cu Soarele, şi Luna sub picioarele ei, şi pre Capul ei Cunună din douăsprezece stele. 2 Şi având în Pântece, striga chinuindu-se şi muncindu-se să nască. 3 Şi s-a văzut alt semn în Cer, şi iată un balaur mare roşu, având capete şapte, şi coarne zece, şi pre capetele lui şapte cununi. 4 Şi coada lui trage a treia parte din stelele Cerului, şi le-a aruncat pre ele pre pământ; şi balaurul a stătut înaintea Femeii celei ce vrea să nască, ca când va naşte, pre Fiul ei să-l mănânce. 5 Şi a născut Fiu parte bărbătească, care va să pască toate neamurile cu toiag de fier, şi s-a răpit Fiul ei la Dumnezeu, şi la Scaunul lui. 6 Şi Femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de la Dumnezeu, ca acolo să o odihnească pre ea zile o mie două sute şase zeci.

7 Şi s-a făcut război în Cer: Mihail şi Îngerii lui au dat război cu balaurul, şi balaurul a dat război, şi îngerii lui. 8 Şi nu au biruit, nici loc s-a aflat lor mai mult în Cer. 9 Şi s-a aruncat balaurul cel mare, şarpele cel vechi, care se cheamă diavol, şi satana, cel ce înşală toată lumea, s-a aruncat pre pământ, şi îngerii lui cu el s-au aruncat. 10 Şi am auzit Glas mare în Cer zicând: Acum s-a făcut mântuirea, şi puterea, şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi puterea Hristosului lui; că s-a aruncat pârâtorul Fraţilor noştri, cel ce pâra pre ei înaintea Dumnezeului nostru ziua şi noaptea. 11 Şi ei l-au biruit pre el pentru Sângele Mielului, şi pentru cuvântul mărturiei lor; şi nu şi-au iubit sufletele sale până la moarte. 12 Pentru aceasta bucura-ţi-vă Cerurile, şi cei ce locuiesc într-însele; vai celor ce locuiesc pământul, şi marea, că s-a pogorât diavolul la voi având mânie mare, ştiind că puţină vreme are.

13 Şi când a văzut balaurul că s-a aruncat pre pământ, a gonit pre Femeia care a născut parte bărbătească. 14 Şi s-a dat Femeii două aripi ale Vulturului celui mare, ca să zboare în pustie la locul său, unde se hrăneşte acolo o vreme, şi vremi, şi jumătate de vreme de către faţa şarpelui. 15 Şi a slobozit şarpele dupre Femeie din gura sa apă ca un râu, ca să o ducă râul pre ea. 16 Şi a ajutat pământul Femeii, şi şi-a deschis pământul gura sa, şi a înghiţit râul, care l-a slobozit balaurul din gura sa. 17 Şi s-a mâniat balaurul pre Femeie, şi s-a dus să facă război cu ceilalţi ai seminţiei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi au mărturia lui Iisus Hristos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.