×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 10

1 Şi am văzut alt Înger tare pogorându-se din Cer, îmbrăcat cu nor, şi curcubeu era pre capul lui, şi faţa lui ca soarele, şi picioarele lui ca stâlpii de foc. 2 Şi avea în mâna sa Cărticică deschisă, şi a pus piciorul lui cel drept pre mare, iar cel stâng pre pământ. 3 Şi a strigat cu glas mare, precum răcneşte leul; şi când a strigat, au grăit cele şapte tunete glasurile sale. 4 Şi când au grăit cele şapte tunete glasurile sale, vroiam să scriu. Şi am auzit Glas din Cer zicând mie: Pecetluieşte cele ce au grăit cele şapte tunete, şi acestea nu le scrie. 5 Şi Îngerul pre care l-am văzut, stând pre mare şi pre pământ, şi-a ridicat mâna sa spre Cer. 6 Şi s-a jurat întru cel ce este viu în vecii vecilor, care a zidit Cerul şi cele ce sunt într-însul şi pământul şi cele ce sunt într-însul, şi marea şi cele ce sunt într-însa, că vreme mai mult nu va fi. 7 Ci în zilele glasului Îngerului al şaptelea când va vrea să trâmbiţeze, se va săvârşi taina lui Dumnezeu, precum bine a vestit robilor săi Prorocilor. 8 Şi glasul care l-am auzit din Cer, iarăşi a vorbit cu mine, şi a zis: Mergi de ia Cărticica cea deschisă în mâna Îngerului ce stă pre mare şi pre pământ. 9 Şi m-am dus la Înger, şi i-am zis lui: Dă-mi mie Cărticica; şi mi-a zis: Ia-o şi o mănâncă pre ea; şi va amărî pântecele tău, iară gura ta va fi dulce ca mierea. 10 Şi am luat Cărticica din mâna Îngerului, şi o am mâncat pre ea, şi era în gura mea dulce ca mierea, şi după ce o am mâncat, s-a amărât pântecele meu. 11 Şi îmi zice mie: Trebuie tu iarăşi să proroceşti la noroade, şi la neamuri, şi la limbi, şi la împăraţi mulţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.