×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 1

1 Apocalipsa (descoperirea) a lui Iisus Hristos, care Dumnezeu i-a dat lui, ca să arate robilor săi cele ce trebuie să fie degrab; şi a arătat trimiţând pre Îngerul său robului său Ioan. 2 Care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu, şi mărturisirea lui Iisus Hristos, şi câte a văzut. 3 Fericit este cel ce citeşte, şi cei ce aud cuvintele prorociei acesteia, şi păzesc cele scrise întru dânsa. Că vremea aproape este. 4 Ioan celor şapte Biserici care sunt în Asia: Dar vouă şi pace de la cel ce este, şi cel ce era, şi cel ce vine, şi de la cele şapte Duhuri, care sunt înaintea Scaunului lui.

5 Şi de la Iisus Hristos, Martorul cel Credincios, cel întâi născut din morţi, şi Stăpânul împăraţilor pământului, care ne-a iubit pre noi, şi cu Sângele său ne-a spălat de păcatele noastre. 6 Şi ne-a făcut Împăraţi şi Preoţi lui Dumnezeu şi Tatălui său; Lui slava, şi puterea în vecii vecilor. Amin. 7 Iată vine cu norii, şi îl va vedea pre el tot ochiul, şi cei ce l-au împuns, şi vor plânge înaintea lui toate seminţiile pământului. Aşa, Amin.

8 Eu sunt Alfa, şi Omega, începutul şi sfârşitul, zice Domnul, cel ce este, şi cel ce era, şi cel ce vine Atotţiitorul. 9 Eu Ioan cel ce sunt şi fratele vostru, şi părtaş întru necazul, şi întru Împărăţia, şi întru răbdarea întru Iisus Hristos. Fost-am în ostrovul ce se cheamă Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu, şi pentru mărturisirea lui Iisus Hristos. 10 Fost-am în Duh întru o zi Duminecă, şi am auzit după mine Glas mare ca de trâmbiţă. 11 Zicând: Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi, şi cel de pre urmă; şi, ce vezi scrie în carte, şi trimite celor şapte Biserici ce sunt în Asia, la Efes, şi la Smirna, şi la Pergam, şi la Tiatiri, şi la Sardes, şi la Filadelfia, şi la Laodiceea. 12 Şi m-am întors să văd Glasul care vorbea cu mine, şi întorcându-mă am văzut şapte Sfeşnice de aur. 13 Şi în mijlocul celor şapte Sfeşnice asemenea Fiului Omului, îmbrăcat cu haină lungă, şi încins pre la ţâţe cu brâu de aur. 14 Iar Capul lui, şi Părul alb ca lâna cea albă, ca zăpada; şi Ochii lui ca para focului. 15 Şi Picioarele lui asemenea cu arama de Liban, ca întru un cuptor fiind arse, şi Glasul lui, ca glas de ape multe. 16 Şi având în Mâna sa cea dreaptă şapte stele, şi din Gura lui Sabie cu două ascuţituri ascuţită (iute) ieşind, şi Faţa lui precum soarele luminează întru puterea sa. 17 Şi dacă l-am văzut pre el, am căzut la Picioarele lui ca un mort; şi a pus Mâna sa cea dreaptă preste mine, zicând mie: Nu te teme; Eu sunt cel dintâi, şi cel de pre urmă. 18 Şi cel ce sunt viu, şi am fost mort, şi iată sunt viu în vecii vecilor, Amin. Şi am cheile iadului, şi ale morţii. 19 Scrie cele ce ai văzut, şi cele ce sunt, şi cele ce vor să fie după acestea. 20 Taina celor şapte stele, care le-ai văzut în dreapta mea, şi cele şapte sfeşnice de aur; cele şapte stele Îngerii celor şapte Biserici sunt. Şi cele şapte Sfeşnice care le-ai văzut, şapte Biserici sunt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.