×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Ioan cea sobornicească a treia

Capitolul 1

1 Prezbiterul, lui Gaie celui iubit, pre care eu iubesc întru adevăr.

2 Iubitule, pentru toate fac rugăciune, ca să sporeşti şi să fii sănătos, precum sporeşte sufletul tău. 3 Pentru că foarte m-am bucurat după ce au venit fraţii, şi au mărturisit de adevărul tău, precum tu întru adevăr umbli. 4 Mai mare bucurie decât aceasta nu am, când aud că fiii mei umblă întru adevăr.

5 Iubitule, cu credinţă faci, orice lucrezi către fraţi, şi către cei străini. 6 Care au mărturisit de dragostea ta înaintea Bisericii, pre care bine vei face de îi vei petrece cu vrednicie lui Dumnezeu. 7 Că pentru Numele lui au ieşit, nimic luând de la neamuri. 8 Noi dară datori suntem să primim pre unii ca aceştia, ca împreună lucrători să fim adevărului.

9 Am scris Bisericii; ci Diotrefis cel ce iubeşte să le fie lor căpetenie, nu ne primeşte pre noi.

10 Pentru aceasta de voi veni, voi pomeni lui faptele care face, ocărându-ne pre noi cu cuvinte rele; şi neîndestulat fiind cu acestea, nici însuşi primeşte pre fraţi, şi pre cei ce vor îi ocărăşte, şi din Biserică îi scoate. 11 Iubitule, nu urma răului, ci binelui; cela ce face bine, din Dumnezeu este; iar cela ce face rău, nu a văzut pre Dumnezeu.

12 Lui Dimitrie i s-a dat mărturie de către toţi, şi de către însuşi adevărul; şi noi încă mărturisim, şi ştiţi că mărturia noastră adevărată este.

13 Multe am avut a scrie, ci nu voiesc prin cerneală şi condei a scrie ţie. 14 Ci nădăjduiesc că fără de zăbavă te voi vedea, şi gură către gură vom grăi. Pace ţie. Închină-se ţie prietenii. Spune închinăciune prietenilor pre nume. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.