×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Ioan cea sobornicească întâi

Capitolul 5

1 Tot cel ce crede, că Iisus este Hristos, din Dumnezeu este născut; şi tot ce iubeşte pre cel ce a născut, iubeşte şi pre cel ce s-a născut dintr-însul. 2 Întru aceasta cunoaştem că iubim pre fiii lui Dumnezeu, când iubim pre Dumnezeu, şi poruncile lui păzim. 3 Că aceasta este dragostea lui Dumnezeu, ca poruncile lui să păzim, şi poruncile lui grele nu sunt.

4 Căci tot cel născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi aceasta este biruinţa, ceea ce a biruit lumea, credinţa noastră. 5 Cine este cel ce biruieşte lumea, fără numai cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?

6 Acesta este care a venit prin apă şi prin sânge (şi prin Duhul), Iisus Hristos; nu numai prin apă, ci prin apă şi prin sânge, şi Duhul este cel ce mărturiseşte; căci Duhul este adevărul. 7 Căci Trei sunt care mărturisesc la Cer, Tatăl, Cuvântul, şi Sfântul Duh; Şi aceşti trei una sunt. 8 Şi trei sunt care mărturisesc pre pământ: Duhul, şi apa, şi sângele; şi aceşti trei întru una sunt. 9 De primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu mai mare este; că aceasta este mărturia lui Dumnezeu, care a mărturisit pentru Fiul său. 10 Cel ce crede întru Fiul lui Dumnezeu, are mărturia întru sine; cel ce nu crede lui Dumnezeu, mincinos l-a făcut pre dânsul, pentru că nu a crezut la mărturia care a mărturisit Dumnezeu pentru Fiul său. 11 Şi aceasta este mărturia, că viaţă veşnică ne-a dat nouă Dumnezeu; şi această viaţă întru Fiul lui este. 12 Cel ce are pre Fiul, are viaţa; iar cel ce nu are pre Fiul lui Dumnezeu, viaţă nu are.

13 Aceasta am scris vouă celor ce credeţi întru Numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi, că viaţă veşnică aveţi, şi ca să credeţi întru Numele Fiului lui Dumnezeu.

14 Şi aceasta este îndrăznirea care avem către dânsul, că de vom cere ceva dupre voia lui, ne aude pre noi. 15 Şi dacă ştim că ne aude pre noi, ori de ce vom cere, ştim că vom avea cererile care cerem de la dânsul. 16 De va vedea cineva pre fratele său păcătuind păcat nu spre moarte, să ceară, şi va da lui viaţă, celor ce păcătuiesc nu spre moarte. Este păcat spre moarte; nu pentru acela zic ca să se roage. 17 Toată nedreptatea păcat este; şi este păcat nu spre moarte. 18 Ştim că tot cel născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte; ci cel ce s-a născut din Dumnezeu se păzeşte pre sine, şi cel rău nu se atinge de el. 19 Ştim că din Dumnezeu suntem; şi lumea toată întru cel rău zace. 20 Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaştem pre Dumnezeul cel adevărat, şi să fim întru cel adevărat, întru Iisus Hristos Fiul lui; Acesta este Dumnezeul cel adevărat şi viaţa cea veşnică. 21 Fiilor păziţi-vă pre voi de idoli. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.