×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Ioan cea sobornicească întâi

Capitolul 4

1 Iubiţilor, să nu credeţi pre tot duhul; ci să ispitiţi duhurile de sunt de la Dumnezeu. Că mulţi proroci mincinoşi au ieşit în lume. 2 Întru aceasta să cunoaşteţi Duhul lui Dumnezeu, şi duhul înşelăciunii: Tot duhul care mărturiseşte pre Iisus Hristos că a venit în trup, de la Dumnezeu este. 3 Şi tot duhul care nu mărturiseşte pre Iisus Hristos că a venit în trup, de la Dumnezeu nu este; şi acela este al lui Antihrist, de care aţi auzit că va veni; şi acum încă în lume este. 4 Voi de la Dumnezeu sunteţi, fiilor, şi aţi biruit pre aceia; căci mai mare este cela ce este întru voi, decât cela ce este în lume. 5 Aceia din lume sunt, pentru aceea din lume grăiesc, şi lumea pre dânşii ascultă. 6 Noi din Dumnezeu suntem; cel ce cunoaşte pre Dumnezeu, ascultă pre noi. Care nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă pre noi; dintru aceasta cunoaştem duhul adevărului, şi duhul înşelăciunii.

7 Iubiţilor, să iubim unul pre altul, că dragostea de la Dumnezeu este; şi tot cel ce iubeşte, din Dumnezeu este născut, şi cunoaşte pre Dumnezeu. 8 Cel ce nu iubeşte, nu a cunoscut pre Dumnezeu, căci Dumnezeu dragoste este. 9 Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu întru noi, că pre Fiul său cel Unulnăscut, l-a trimis Dumnezeu în lume, ca să viem printr-însul. 10 Întru aceasta este dragostea, nu că noi am iubit pre Dumnezeu, ci căci el ne-a iubit pre noi, şi a trimis pre Fiul său curăţire pentru păcatele noastre.

11 Iubiţilor, dacă Dumnezeu aşa ne-a iubit pre noi, şi noi datori suntem să iubim unul pre altul. 12 Pre Dumnezeu nimeni nici odinioară nu l-a văzut; de iubim unul pre altul, Dumnezeu întru noi petrece, şi dragostea lui desăvârşit este întru noi. 13 Întru aceasta cunoaştem că petrecem întru dânsul, şi el întru noi, că din Duhul său ne-a dat nouă. 14 Şi noi am crezut şi mărturisim, că Tatăl a trimis pre Fiul Mântuitor lumii. 15 Oricare mărturiseşte că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întru acela petrece, şi acela întru Dumnezeu. 16 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea care are Dumnezeu întru noi. Dumnezeu dragoste este; şi cela ce petrece întru dragoste, întru Dumnezeu petrece, şi Dumnezeu întru dânsul. 17 Întru aceasta s-a săvârşit dragostea cu noi, ca îndrăznire să avem în ziua judecăţii, pentru că precum acela este, şi noi suntem în lumea aceasta. 18 Frică nu este întru dragoste, ci dragostea cea desăvârşit scoate afară pre frică, că frica pedeapsă are; iar cela ce se teme, nu este deplin întru dragoste. 19 Noi iubim pre dânsul, căci el întâi ne-a iubit pre noi. 20 De va zice cineva că iubesc pre Dumnezeu, iar pre fratele său urăşte, mincinos este; că cela ce nu iubeşte pre fratele său, pre carele l-a văzut, pre Dumnezeu, pre care nu l-a văzut, cum poate să-l iubească? 21 Şi această poruncă avem de la dânsul, ca cel ce iubeşte pre Dumnezeu, să iubească şi pre fratele său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.