×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Ioan cea sobornicească întâi

Capitolul 3

1 Vedeţi ce fel de dragoste a dat nouă Tatăl, ca fii ai lui Dumnezeu să ne numim, şi să fim; pentru aceasta lumea nu cunoaşte pre noi, căci nu l-a cunoscut pre dânsul. 2 Iubiţilor, acum fii ai lui Dumnezeu suntem, şi încă nu s-a arătat ce vom fi; ci ştim cum că, când se va arăta, asemenea lui vom fi; că îl vom vedea pre el precum este. 3 Şi tot cel ce are nădejdea aceasta întru dânsul, se curăţeşte pre sine, precum şi el este curat.

4 Tot cel ce face păcatul, şi fărădelegea face; şi păcatul este fărădelegea. 5 Şi ştiţi că el s-a arătat ca să ridice păcatele noastre; şi păcat întru el nu este. 6 Tot cel ce petrece întru dânsul, nu păcătuieşte; şi tot cel ce face păcatul, nu l-a văzut pre el nici l-a cunoscut pre el. 7 Fiilor, nimenea să nu vă înşele pre voi: Cel ce face dreptate, drept este, precum şi acela drept este. 8 Cel ce face păcatul, din diavolul este; că din început diavolul păcătuieşte. Spre aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului. 9 Tot cel născut din Dumnezeu, păcat nu face; că sămânţa lui întru dânsul petrece; şi nu poate să păcătuiască, că din Dumnezeu s-a născut. 10 Întru aceasta arătaţi sunt fiii lui Dumnezeu, şi fiii diavolului. Tot cel ce nu face dreptate, nu este din Dumnezeu, şi cel ce nu iubeşte pre fratele său. 11 Căci aceasta este vestirea, care aţi auzit dintru început, ca să iubim unul pre altul. 12 Nu precum Cain era din vicleanul, şi a ucis pre fratele său; şi pentru care pricină l-a ucis pre el? Căci lucrurile lui erau rele, iar ale fratelui său, drepte. 13 Nu vă miraţi, fraţii mei, de vă urăşte pre voi lumea. 14 Noi ştim că am trecut din moarte în viaţă, pentru că iubim pre fraţi; că cel ce nu iubeşte pre fratele, petrece în moarte. 15 Tot cel ce urăşte pre fratele său, ucigător de oameni este. Şi ştiţi că tot ucigătorul de oameni nu are viaţă veşnică întru dânsul petrecând. 16 Întru aceasta am cunoscut dragostea, că el şi-a pus Sufletul său pentru noi; şi noi datori suntem pentru fraţi să ne punem sufletele. 17 Iar cel ce are bogăţia lumii acesteia, şi vede pre fratele său având trebuinţă, şi îşi închide inima sa despre dânsul, cum rămâne dragostea lui Dumnezeu întru dânsul? 18 Fiii mei, să nu iubim cu cuvântul nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.

19 Şi întru aceasta cunoaştem că suntem din adevăr, şi înaintea lui vom încredinţa inimile noastre. 20 Că de ne arată (ne mustră) pre noi vinovaţi inima noastră, mai mare este Dumnezeu decât inima noastră, şi ştie toate. 21 Iubiţilor, de nu ne va arăta pre noi vinovaţi inima noastră, îndrăznire avem către Dumnezeu. 22 Şi orice vom cere, vom lua de la dânsul; pentru că păzim poruncile lui, şi cele plăcute înaintea lui facem. 23 Şi aceasta este porunca lui, ca să credem întru Numele lui Iisus Hristos Fiului lui; şi să iubim unul pre altul, precum ne-a dat nouă poruncă. 24 Şi cel ce păzeşte poruncile lui, întru dânsul petrece, şi acela întru el. Şi întru aceasta cunoaştem că petrece întru noi, din Duhul care a dat nouă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.