×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Ioan cea sobornicească întâi

Capitolul 1

1 Ce (care) era dintru început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit, şi mâinile noastre au pipăit de cuvântul vieţii; 2 (Şi viaţa s-a arătat, şi am văzut, şi mărturisim, şi vestim vouă viaţa cea veşnică, care era la Tatăl, şi s-a arătat nouă). 3 Ce am văzut şi am auzit, spunem vouă, ca şi voi împărtăşire să aveţi cu noi; şi împărtăşirea noastră cu Tatăl şi cu Fiul lui cu Iisus Hristos. 4 Şi acestea scriem vouă, ca bucuria voastră să fie deplin.

5 Şi aceasta este vestirea, carele am auzit de la dânsul, şi vestim vouă: Că Dumnezeu lumină este, şi nici un întuneric întru dânsul nu este. 6 De vom zice că împărtăşire avem cu dânsul, şi întru întuneric umblăm, minţim, şi nu facem adevărul. 7 Iar de vom umbla întru lumină, precum el este întru lumină, împărtăşire avem unii cu alţii. Şi Sângele lui Iisus Hristos Fiului lui, ne curăţeşte pre noi de tot păcatul.

8 De vom zice că păcat nu avem, pre noi înşine ne înşelăm, şi adevărul nu este întru noi. 9 De vom mărturisi păcatele noastre, credincios este şi drept, ca să ne ierte nouă păcatele, şi să ne curăţească pre noi de toată nedreptatea. 10 De vom zice că nu am păcătuit, mincinos facem pre dânsul, şi cuvântul lui nu este întru noi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.