×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Petru cea sobornicească a doua

Capitolul 3

1 Şi aceasta acum, iubiţilor, a doua epistolie scriu vouă, întru care deştept cu aducerea aminte mintea voastră cea curată. 2 Ca să vă aduceţi aminte de graiurile cele mai înainte grăite de sfinţii Proroci, şi de porunca noastră care suntem Apostoli ai Domnului şi Mântuitorului Iisus. 3 Aceasta mai înainte ştiind, că vor veni în zilele cele de apoi batjocoritori, care vor umbla dupre poftele lor. 4 Şi vor zice: Unde este făgăduinţa venirii lui? Că de când Părinţii au adormit, toate aşa rămân din începutul zidirii. 5 Că aceasta vrând ei nu ştiu, că Cerurile au fost de demult, şi pământul din apă, şi prin apă s-a aşezat cu cuvântul lui Dumnezeu. 6 Prin care lumea cea de atunci cu apă înecându-se a pierit. 7 Iar Cerurile acestea de acum şi pământul cu al aceluiaşi cuvânt sunt puşi sub păstrare, păzindu-se focului la ziua judecăţii şi a pierderii oamenilor celor necredincioşi.

8 Iar aceasta una să nu se tăinuiască de voi, iubiţilor, că o zi înaintea Domnului este ca o mie de ani, şi o mie de ani ca o zi. 9 Nu va zăbovi Domnul făgăduinţa, precum oarecare zăbavă o socotesc; ci îndelung rabdă pentru noi, nevrând ca să piară cineva, ci toţi să vină la pocăinţă.

10 Şi va veni ziua Domnului ca un fur noaptea, întru care Cerurile cu sunet vor trece, stihiile arzând se vor strica; şi pământul şi cele de pre dânsul lucruri vor arde. 11 Deci dacă au acestea toate a se strica, în ce fel trebuie să fiţi voi întru sfintele petreceri cele dimpreună şi întru faptele bunei credinţe? 12 Aşteptând şi dorind a fi mai degrabă venirea zilei lui Dumnezeu, pentru care Cerurile arzând se vor strica, şi stihiile aprinzându-se se vor topi. 13 Că Ceruri noi şi pământ nou, dupre făgăduinţa lui aşteptăm, întru care dreptatea locuieşte.

14 Pentru aceea, iubiţilor, acestea aşteptând, nevoiţi-vă să vă aflaţi lui nespurcaţi şi neîntinaţi în pace. 15 Şi pre îndelunga răbdare a Domnului nostru, mântuire să o socotiţi; precum şi iubitul nostru frate Pavel, dupre înţelepciunea cea dată lui a scris vouă. 16 Precum şi întru toate epistoliile sale grăind de acestea; întru care sunt unele cu anevoie a se înţelege, care cei neînvăţaţi şi neîntăriţi le răzvrătesc ca şi pre celelalte scripturi, spre a lor pierzare. 17 Deci voi, iubiţilor, mai înainte ştiind păziţi-vă, ca nu cu înşelăciunea celor fără de lege fiind strămutaţi, să cădeţi de la întărirea voastră. 18 Ci să creşteţi întru darul şi cunoştinţa Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus Hristos; Acestuia slava şi acum, şi în ziua veacului, Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.