×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Petru cea sobornicească întâi

Capitolul 5

1 Pre Prezbiterii cei dintru voi îi rog, ca cel ce sunt împreună Prezbiter, şi mărturisitor al Patimilor lui Hristos, care şi al Slavei celei ce va să se descopere părtaş. 2 Păstoriţi turma lui Hristos cea dintru voi, purtând grija nu cu sila, ci de voie, şi dupre Dumnezeu; nu cu agonisele urâte, ci cu osârdie. 3 Nici ca cum aţi stăpâni preste cliruri, ci pilde făcându-vă turmei. 4 Şi când se va arăta Mai Marele păstorilor, veţi lua cununa slavei cea neveştejită. 5 Aşijderea şi tinerii plecaţi-vă celor bătrâni; şi toţi unul altuia plecându-vă, smerita cugetare să agonisiţi, de vreme ce Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă dar. 6 Drept aceea smeriţi-vă sub Mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca să vă înalţe pre voi în vreme. 7 Toată grija voastră aruncând spre dânsul, că acela se grijeşte pentru voi. 8 Fiţi treji, privegheaţi; pentru că protivnicul vostru diavolul ca un leu răcnind umblă, căutând pre cine să înghită. 9 Căruia staţi împotrivă, întăriţi fiind în credinţă, ştiind că aceleaşi patimi se întâmplă frăţimei voastre celei din lume. 10 Iar Dumnezeu a tot darul, care v-a chemat la Slava sa cea veşnică prin Hristos Iisus, pre voi care puţin aţi pătimit; Acela să vă facă desăvârşit, să vă întărească, să vă facă puternici, să vă întemeieze. 11 Aceluia slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

12 Prin Siluan vouă credinciosul frate, precum socotesc, puţin am scris, îndemnându-vă şi mărturisind, că acesta este Darul cel adevărat al lui Dumnezeu întru care staţi. 13 Închină-se vouă Biserica din Babilon cea împreună aleasă şi Marcu fiul meu. 14 Închinaţi-vă unul altuia cu sărutare a dragostei. Pace vouă tuturor celor întru Hristos Iisus. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.