×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Petru cea sobornicească întâi

Capitolul 1

1 Petru Apostol al lui Iisus Hristos, nemernicilor celor aleşi ai risipirii Pontului, Galatiei, Capadociei, Asiei, şi Bitiniei. 2 Dupre cea mai înainte cunoştinţă a lui Dumnezeu Tatăl, întru sfinţirea Duhului, spre ascultarea şi stropirea Sângelui lui Iisus Hristos: Dar vouă şi pace să se înmulţească.

3 Bine este cuvântat Dumnezeu, şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care dupre mare mila sa a doua oară ne-a născut pre noi spre nădejde vie, prin Învierea lui Iisus Hristos din morţi. 4 Spre moştenire nestricăcioasă şi nespurcată şi neveştejită, păzită în Ceruri pentru voi. 5 Care sunteţi păziţi cu Puterea lui Dumnezeu prin credinţă spre mântuire gata a se arăta în vremea de apoi. 6 Întru care vă bucuraţi acum puţin, de se cuvine, necăjiţi fiind întru multe feluri de ispite. 7 Ca lămurirea credinţei voastre, cea cu mult mai scumpă decât aurul cel pieritor, şi prin foc lămurit, să se afle spre laudă şi cinste şi slavă, întru arătarea lui Iisus Hristos. 8 Pre care nevăzându-l iubiţi; întru care acum nu privind, ci crezând, vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preaslăvită. 9 Luând sfârşitul credinţei voastre mântuirea sufletelor.

10 Pentru care mântuire au căutat şi au cercetat Prorocii, care au prorocit pentru darul ce era să fie spre voi. 11 Cercetând în care, şi în ce fel de vreme le arăta Duhul lui Hristos, care era întru dânşii, mai înainte mărturisind de Patimile lui Hristos, şi de Slavele cele după aceea. 12 Cărora s-a descoperit, că nu lor însuşi, ci nouă slujeau acestea; care acum s-au vestit vouă prin cei ce bine au vestit vouă întru Duhul Sfânt cel trimis din Cer, spre care doresc Îngerii să privească.

13 Pentru aceea încingând mijloacele cugetului vostru, trezvindu-vă, desăvârşit nădăjduiţi spre darul care se aduce vouă, prin arătarea lui Iisus Hristos. 14 Ca fiii ascultării, neprefăcându-vă cu poftele cele mai dinainte ale necunoştinţei voastre. 15 Ci dupre Sfântul care v-a chemat pre voi, şi voi fiţi sfinţi întru toată petrecerea. 16 Căci scris este: Fiţi sfinţi, că eu Sfânt sunt.

17 Şi dacă chemaţi Tată pre cel ce judecă fără de alegerea feţelor dupre lucrul fieştecăruia, întru frică vremea vieţii voastre să o petreceţi. 18 Ştiind că nu cu argint sau cu aur, care se strică, v-aţi izbăvit de petrecerea voastră cea deşartă, care era de la părinţi dată. 19 Ci cu scump Sângele ca al unui Miel nevinovat şi nespurcat al lui Hristos. 20 Care era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar s-a arătat în anii cei mai de apoi pentru voi. 21 Cei ce printr-însul aţi crezut în Dumnezeu, care l-a înviat pre el din morţi, şi i-a dat lui slavă, ca credinţa voastră, şi nădejdea să fie întru Dumnezeu. 22 Curăţind sufletele voastre cu ascultarea adevărului prin Duhul, spre nefăţarnică iubire de fraţi, din inimă curată iubiţi-vă unul pre altul cu deadinsul. 23 Fiind născuţi a doua oară, nu din sămânţă stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu celui viu, şi care petrece în veac. 24 Pentru căci tot trupul este ca iarba, şi toată slava omului ca floarea ierbii; uscatu-s-a iarba şi floarea ei a căzut. 25 Iar cuvântul Domnului rămâne în veac; şi acesta este cuvântul cel ce bine s-a vestit întru voi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.