×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Iacov cea sobornicească

Capitolul 5

1 Veniţi acum bogaţilor, plângeţi şi vă tânguiţi de necazurile ce vor să fie asupra voastră. 2 Bogăţia voastră a putrezit, şi hainele voastre le-au mâncat moliile. 3 Aurul vostru şi argintul au ruginit, şi rugina lor va fi mărturie asupra voastră, şi va mânca trupurile voastre ca focul; aţi strâns comoară la zilele cele de apoi. 4 Iată plata lucrătorilor celor ce au secerat ţarinile voastre, care o opriţi voi, strigă. Şi strigările secerătorilor în Urechile Domnului Savaot au intrat. 5 Desfătatu-v-aţi pre pământ şi v-aţi dezmierdat; hrănit-aţi inimile voastre ca în ziua junghierii. 6 Osândit-aţi, omorât-aţi pre cel drept; nu s-a pus împotriva voastră. 7 Drept aceea, fiţi îndelung răbdători, fraţii mei, până la venirea Domnului. Iată plugarul aşteaptă roada cea scumpă a pământului, îndelung răbdând pentru dânsa, până ce ia ploaie timpurie şi târzie. 8 Deci îndelung răbdaţi şi voi, întăriţi-vă inimile voastre, că venirea Domnului s-a apropiat. 9 Nu oftaţi unul asupra altuia, fraţilor, ca să nu vă osândiţi; iată Judecătorul înaintea uşilor stă. 10 Luaţi pildă de patimă rea, fraţii mei, şi de îndelungă răbdare, pre Prorocii care au grăit cu Numele Domnului. 11 Iată fericim pre cei ce au răbdat. Răbdarea lui Iov aţi auzit, şi sfârşitul Domnului aţi văzut, căci mult milostiv este Domnul şi îndurat. 12 Iar mai înainte de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pre Cer, nici pre pământ, nici cu alt jurământ oricare, ci fie vouă ce este aşa, aşa; şi ce este nu, nu. Ca să nu cădeţi întru făţărnicie.

13 Pătimeşte rău cineva între voi? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte. 14 Este bolnav cineva între voi? Să cheme Preoţii Bisericii, şi să se roage pentru dânsul, ungându-l pre dânsul cu untdelemn, întru Numele Domnului. 15 Şi rugăciunea credinţei va mântui pre cel bolnav, şi îl va ridica pre dânsul Domnul, şi de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. 16 Mărturisiţi-vă unul altuia păcatele, şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi; că mult poate rugăciunea dreptului, care se lucrează. 17 Ilie om era asemenea nouă pătimaş, şi cu rugăciune s-a rugat ca să nu plouă, şi nu a plouat pre pământ ani trei şi luni şase. 18 Şi iarăşi s-a rugat, şi Cerul a dat ploaie, şi pământul a odrăslit roada sa.

19 Fraţilor de se va rătăci cineva între voi de la adevăr, şi îl va întoarce cineva pre el, 20 Să ştie că cel ce a întors pre cel păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui suflet din moarte, şi va acoperi mulţime de păcate.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.