×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Iacov cea sobornicească

Capitolul 4

1 De unde sunt războaie, şi de unde sfăzi între voi? Au nu de aici din dezmierdările voastre, care se oştesc întru mădularele voastre? 2 Poftiţi şi nu aveţi, ucideţi şi pizmuiţi, şi nu puteţi dobândi. Vă sfădiţi şi faceţi războaie, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi.

3 Cereţi şi nu luaţi, pentru că rău cereţi, ca întru dezmierdările voastre să cheltuiţi. 4 Preacurvarilor şi preacurvelor, au nu ştiţi că dragostea lumii acesteia vrajbă este către Dumnezeu? Deci oricare va vrea să fie prieten lumii, vrăjmaş lui Dumnezeu se face. 5 Au vi se pare că în deşert Scriptura grăieşte? Spre zavistie pofteşte Duhul care locuieşte întru voi? 6 Ci mai mare dar dă. Pentru aceea zice: Domnul celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă dar.

7 Supuneţi-vă drept aceea lui Dumnezeu, staţi împotriva diavolului, şi va fugi de la voi. 8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi se va apropia de voi; curăţiţi-vă mâinile păcătoşilor, şi vă curăţiţi inimile voastre cei îndoiţi la suflet (cu gândul). 9 Pătimiţi şi lăcrămaţi şi plângeţi, râsul vostru spre plâns să se întoarcă, şi bucuria întru tânguire. 10 Smeriţi-vă înaintea lui Dumnezeu, şi vă va înălţa pre voi.

11 Nu grăiţi de rău unul pre altul fraţilor; că cela ce grăieşte de rău pre fratele său, şi judecă pre fratele său, grăieşte de rău legea, şi judecă legea; iar dacă judeci legea, nu eşti făcător legii, ci judecător. 12 Unul este Puitorul legii şi Judecătorul, care poate să mântuiască şi să piardă; iar tu cine eşti care judeci pre altul? 13 Veniţi acum cei ce ziceţi: Astăzi sau mâine vom merge întru acea cetate, şi vom face acolo un an, şi vom neguţători, şi vom dobândi. 14 Care nu ştiţi ce se va întâmpla mâine. Că ce este viaţa voastră? Că abur este care întru puţin se arată şi după aceea piere. 15 În loc de a zice voi: De va vrea Domnul, şi vom fi vii, vom face aceasta şi aceea. 16 Iar acum vă lăudaţi întru trufiile voastre. Toată lauda de acest fel rea este. 17 Drept aceea celui ce ştie a face bine şi nu face, păcat este lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.