×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia cea către Evrei

Capitolul 8

1 Iar cap preste cele ce se zic, Arhiereu ca acesta avem, care a şezut de-a dreapta Scaunului măririi în Ceruri. 2 Slujitor sfintelor, şi Cortului celui adevărat, care l-a înfipt Domnul, şi nu omul. 3 Că tot Arhiereul pentru ca să aducă daruri şi jertfe se pune; pentru aceea trebuia să aibă ceva şi acesta care să aducă. 4 Că de ar fi fost pre pământ, nici ar fi fost Preot, fiind Preoţii cei ce aduc darurile dupre lege. 5 Care slujesc închipuirii şi umbrei celor Cereşti; precum s-a zis lui Moise, când vroia să facă Cortul: Că vezi, zice, să faci toate dupre chipul care ţi s-a arătat ţie în munte. 6 Iar acum mai osebită slujire a dobândit, întrucât este şi de aşezământ de lege mai bună mijlocitor, care spre mai bune făgăduinţe s-a aşezat. 7 Că de ar fi fost cel dintâi fără de prihană, nu s-ar fi căutat loc celui de al doilea. 8 Că defăimându-i pre dânşii, zice: Iată zile vor veni, zice Domnul, şi voi săvârşi preste casa lui Israil, şi preste casa lui Iuda aşezământ de lege nouă. 9 Nu dupre aşezământul de lege care am aşezat părinţilor lor, în ziua când i-am apucat pre dânşii de mâna lor ca să-i scot din pământul Egiptului; căci ei nu au rămas întru aşezământul de lege al meu, şi eu i-am părăsit pre ei zice Domnul. 10 Căci acesta este aşezământ de lege care voi aşeza casei lui Israil după zilele acelea, zice Domnul, dând legile mele în cugetul lor, şi în inimile lor le voi scrie pre ele, şi voi fi lor Dumnezeu, şi ei vor fi mie norod. 11 Şi nu va mai învăţa fieştecare pre vecinul său, şi fieştecare pre fratele său zicând: Cunoaşte pre Domnul; că toţi mă vor şti, de la cel mic până la cel mare al lor. 12 Căci milostiv voi fi nedreptăţilor lor, şi păcatele lor şi fărădelegile lor nu le voi mai pomeni. 13 Şi zicând nouă, a învechit pre cea dintâi; iar ce se învecheşte şi îmbătrâneşte aproape este de pieire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.