×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia cea către Evrei

Capitolul 5

1 Pentru că tot Arhiereul din oameni luându-se, pentru oameni se pune spre cele ce sunt către Dumnezeu; ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate. 2 Care să poată pătimi dimpreună cu cei ce nu ştiu, şi se rătăcesc; de vreme ce şi el este cuprins de neputinţe. 3 Şi pentru aceasta dator este, precum pentru norod, aşa şi pentru sine să aducă pentru păcate. 4 Şi nimenea singur nu îşi ia luişi cinstea, ci cel chemat de Dumnezeu, ca şi Aaron. 5 Aşa şi Hristos nu singur pre sine s-a proslăvit a fi Arhiereu, ci cela ce a grăit către dânsul: Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut. 6 Precum şi întru alt loc zice: Tu eşti Preot în veac dupre rânduiala lui Melchisedec. 7 Care în zilele Trupului său, cereri şi rugăciuni către cela ce putea să-l mântuiască pre dânsul din moarte, cu strigare tare şi cu lăcrămi aducând; şi fiind auzit pentru buna sa cucernicie. 8 Măcar că era Fiu, s-a învăţat din cele ce a pătimit, ascultarea. 9 Şi făcându-se desăvârşit s-a făcut tuturor celor ce îl ascultă pre el pricină de mântuire veşnică. 10 Numit fiind de Dumnezeu Arhiereu, dupre rânduiala lui Melchisedec.

11 Pentru care mult este nouă cuvântul, şi cu anevoie tălmăcindu-l a grăi, de vreme ce trândavi (neputincioşi) v-aţi făcut cu auzurile. 12 Că datori fiind voi a fi învăţători pentru vreme, iarăşi vă trebuieşte să vă învăţăm pre voi, care sunt stihiile (slovele) începăturii cuvintelor lui Dumnezeu; şi v-aţi făcut aceia cărora vă trebuieşte lapte, iar nu hrană vârtoasă. 13 Că tot cel ce este părtaş laptelui, nu este ştiutor de cuvântul dreptăţii, căci prunc este. 14 Iar acelor desăvârşit este hrana cea vârtoasă; care prin multă obişnuinţă au simţirile învăţate spre alegerea binelui şi a răului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.