×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia cea către Evrei

Capitolul 4

1 Să ne temem dar ca nu cumva lăsându-se făgăduinţă a intra întru odihna lui, să se socotească cineva din voi a fi lipsit. 2 Pentru că şi nouă s-a binevestit ca şi acelora, ci nu a folosit pre aceia cuvântul auzului, nefiind amestecaţi prin credinţă cu cei ce au auzit. 3 Că intrăm întru odihnă cei ce am crezut, precum a zis: Că m-am jurat întru mânia mea, de vor intra întru odihna mea; măcar că erau făcute lucrurile de la întemeierea lumii. 4 Că a zis oareunde de ziua a şaptea întru acest chip: Şi s-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrurile sale. 5 Şi de aceasta iarăşi: De vor intra întru odihna mea. 6 Deci de vreme ce a rămas ca oarecare să intre întru dânsa, şi aceia cărora mai înainte li s-a binevestit nu au intrat pentru necredinţă, 7 Iarăşi o zi oarecare rânduieşte astăzi, întru David zicând, după atâţia ani precum s-a zis: Astăzi de veţi auzi glasul lui, nu vă învârtoşaţi inimile voastre. 8 Că de ar fi făcut acelora Iisus odihnă, nu ar fi grăit de altă zi după acestea. 9 Drept aceea s-a lăsat sabat (odihnă) norodului lui Dumnezeu. 10 Că cel ce a intrat întru odihna lui, şi acela s-a odihnit despre lucrurile sale, precum şi Dumnezeu de ale sale.

11 Deci să ne nevoim a intra întru acea odihnă, ca să nu cadă cineva întru aceeaşi pildă a neascultării. 12 Pentru că viu este Cuvântul lui Dumnezeu, şi lucrător, şi mai ascuţit decât toată sabia ascuţită de amândouă părţile, şi străbate până la despărţirea sufletului, şi a duhului, şi a mădularelor, şi a măduvei, şi judecător cugetelor şi gândurilor inimii. 13 Şi nu este nici o făptură nearătată înaintea lui, ci toate sunt goale şi descoperite înaintea Ochilor lui, către care ne este nouă cuvântul. 14 Drept aceea având Arhiereu mare care a străbătut Cerurile, pre Iisus Fiul lui Dumnezeu, să ţinem mărturisirea. 15 Că nu avem Arhiereu care să nu poată pătimi împreună cu neputinţele noastre, ci ispitit întru toate, dupre asemănare fără de păcat. 16 Să ne apropiem dar cu îndrăzneală la Scaunul darului lui, ca să luăm milă şi să aflăm dar spre ajutor la bună vreme.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.