×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia cea către Evrei

Capitolul 2

1 Pentru aceea se cade nouă mai mult să ascultăm cele ce s-au auzit, ca nu cândva să cădem. 2 Că de vreme ce s-a făcut adevărat cuvântul ce s-a grăit prin Îngeri, şi toată călcarea de poruncă şi neascultarea a luat dreaptă răsplătire, 3 Cum noi vom scăpa negrijindu-ne de atâta mântuire? Care luând începere a se vesti de la Domnul, prin cei ce au auzit s-a adeverit întru noi; 4 Împreună mărturisind Dumnezeu cu semne şi cu minuni, şi cu multe feluri de puteri, şi cu împărţirile Duhului Sfânt dupre a lui voie.

5 Că nu Îngerilor a supus Dumnezeu lumea cea viitoare pentru care grăim. 6 Şi a mărturisit oareunde oarecine zicând: Ce este omul, că îl pomeneşti pre el? Sau Fiul Omului, că-l cercetezi pre el? 7 Micşoratu-l-ai pre el cu puţin oarece decât Îngerii; cu slavă şi cu cinste l-ai încununat pre el, şi l-ai pus preste lucrurile Mâinilor tale. 8 Toate le-ai supus sub Picioarele lui; şi dacă i-a supus lui toate, nimic nu a lăsat lui nesupus; ci acum încă nu vedem supuse lui toate. 9 Iar m-ai micşorat cu puţin oarece decât Îngerii, vedem pre Iisus, pentru patima morţii, cu slavă şi cu cinste încununat, ca cu Darul lui Dumnezeu pentru toţi să guste moarte.

10 Pentru că se cădea aceluia pentru care sunt toate, şi prin care sunt toate, care pre mulţi fii la slavă a adus, pre începătorul mântuirii lor prin patimi a-l face desăvârşit. 11 Că cela ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc, dintru unul sunt toţi; pentru care pricină nu se ruşinează a-i numi pre dânşii fraţi. 12 Zicând: Spune-voi Numele tău fraţilor mei, în mijlocul Bisericii te voi lăuda. 13 Şi iarăşi: Eu voi fi nădăjduindu-mă întru dânsul. Şi iarăşi: Iată eu şi pruncii care mi i-a dat mie Dumnezeu. 14 Deci de vreme ce s-au făcut părtaşi pruncii trupului şi sângelui, şi acelaş asemenea s-a împărtăşit aceloraşi, ca prin moarte să surpe pre cela ce are stăpânia morţii, adică pre diavolul. 15 Şi să izbăvească pre aceia câţi cu frica morţii în toată viaţa erau supuşi robiei. 16 Că nu pre Îngeri cu adevărat a luat, ci sămânţa lui Avraam a luat. 17 Pentru aceea dator era întru toate a se asemăna fraţilor, ca să fie milostiv, şi credincios Arhiereu întru cele ce sunt către Dumnezeu, ca să curăţească păcatele norodului. 18 Că întru ceea ce a pătimit însuşi fiind ispitit, poate şi celor ce se ispitesc să le ajute.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.