×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia cea către Evrei

Capitolul 13

1 Iubirea de fraţi să petreacă. 2 Iubirea de străini să nu o uitaţi, că prin aceasta oarecare neştiind au primit oaspeţi pre Îngeri. 3 Aduceţi-vă aminte de cei legaţi, ca cei ce aţi fi legaţi cu dânşii; de cei necăjiţi, ca cei ce şi voi sunteţi în trup. 4 Cinstită este nunta întru toate şi patul nespurcat; iar pre curvari, şi pre preacurvari va judeca Dumnezeu. 5 Să vă fie obiceiurile fără iubire de argint; îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi; că însuşi a zis: Nu te voi părăsi, nici te voi lăsa. 6 Pentru aceia îndrăznind noi să zicem: Domnul mie ajutor, şi nu mă voi teme ce-mi va face mie omul.

7 Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, la a cărora săvârşire a vieţii privind, să le urmaţi credinţa. 8 Iisus Hristos ieri şi astăzi acelaşi, şi în veci. 9 La învăţături străine şi de multe feluri să nu vă mutaţi. Că bine este cu darul să întăriţi inima, iar nu cu mâncărurile, dintru care nu s-au folosit cei ce au umblat întru dânsele. 10 Avem Oltar, dintru care a mânca nu au volnicie cei ce slujesc Cortului. 11 Pentru că ale cărora dobitoace sângele de Arhiereu se bagă înlăuntru în cele Sfinte pentru păcate, ale acelora trupurile se ard afară de tabără. 12 Pentru aceea şi Iisus ca să sfinţească pre norod cu Sângele său, afară de poartă a pătimit. 13 Deci dar să ieşim la dânsul afară de tabără, ocara lui purtând. 14 Că nu avem aici cetate stătătoare, ci pre ceea ce va să fie căutăm. 15 Printr-însul dar să aducem jertfă de laudă pururea lui Dumnezeu, adică roada buzelor ce se mărturisesc Numelui lui. 16 Şi facerea de bine şi împărtăşirea să nu uitaţi, că cu jertfe ca acestea se îmblânzeşte (împacă) Dumnezeu. 17 Ascultaţi pre învăţătorii voştri şi vă supuneţi lor; că ei priveghează pentru sufletele voastre, ca cei ce vor să dea seamă, ca cu bucurie aceasta să facă, iar nu suspinând. Că nu este de folos vouă aceasta. 18 Rugaţi-vă pentru noi, că nădăjduim că bună ştiinţă avem întru toţi, bine vrând a vieţui. 19 Şi mai mult vă rog să faceţi aceasta, ca fără de zăbavă să mă întorc la voi.

20 Iar Dumnezeul păcii, cel ce a sculat din morţi pre Păstorul Oilor cel mare, întru Sângele legii celei veşnice, pre Domnul nostru Iisus. 21 Să vă facă pre voi desăvârşit întru tot lucrul bun, ca să faceţi voia lui, făcând întru voi, ce este plăcut înaintea lui, prin Iisus Hristos; căruia este slava în vecii vecilor. Amin. 22 Şi vă rog pre voi fraţilor, primiţi cuvântul mângâierii; că pre scurt am scris vouă. 23 Să ştiţi că fratele Timotei este slobod, cu care (de va veni mai curând) voi vedea pre voi. Spuneţi închinăciune tuturor mai marilor voştri, şi tuturor sfinţilor. 24 Închină-se vouă cei ce sunt din Italia. 25 Darul cu voi cu toţi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.