×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia cea către Evrei

Capitolul 1

1 În multe feluri, şi în multe chipuri de demult Dumnezeu grăind părinţilor prin Proroci, în zilele acestea mai de pre urmă a grăit nouă întru Fiul. 2 Pre carele l-a pus moştenitor tuturor, prin care şi veacurile a făcut. 3 Carele fiind strălucirea slavei, şi chipul ipostasului lui, şi purtând toate cu cuvântul puterii sale, prin sine singur făcând curăţirea păcatelor noastre, a şezut de-a dreapta măririi întru cele înalte. 4 Cu atât mai bun făcându-se decât Îngerii, cu cât mai osebit decât dânşii a moştenit nume.

5 Căci căruia din Îngeri a zis cândva: Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut; şi iarăşi: Eu voi fi lui Tată, şi acela va fi mie Fiu. 6 Şi iarăşi, când duce pre cel Întâinăscut în lume, zice: Şi să se închine lui toţi Îngerii lui Dumnezeu. 7 Şi către Îngeri zice: Cela ce face pre Îngerii săi duhuri, şi pre slugile sale pară de foc. 8 Iar către Fiul: Scaunul tău Dumnezeule în veacul veacului; Toiagul dreptăţii, Toiagul Împărăţiei Tale. 9 Iubit-ai dreptatea, şi ai urât fărădelegea; pentru aceea te-a uns pre tine Dumnezeule, Dumnezeul tău cu untul de lemn al bucuriei, mai mult decât pre părtaşii tăi. 10 Şi, întru început tu Doamne pământul ai întemeiat, şi lucrurile mâinilor tale sunt Cerurile. 11 Acelea vor pieri, iar tu rămâi, şi toate ca o haină se vor învechi. 12 Şi ca un veşmânt vei învăli pre ele, şi se vor schimba; iar tu acelaşi eşti, şi anii tăi nu vor lipsi. 13 Şi căruia dintre Îngeri a zis cândva: Şezi de-a dreapta mea până când voi pune pre vrăjmaşii tăi aşternut Picioarelor tale? 14 Au nu toţi sunt duhuri slujitoare, care se trimit spre slujbă, pentru cei ce vor să moştenească mântuirea?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.