×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Filimon

Capitolul 1

1 Pavel legatul lui Iisus Hristos, şi Timotei fratele: Lui Filimon iubitului, şi ajutătorului nostru. 2 Şi Apfiei celei iubite şi lui Arhip ostaşului nostru celui dimpreună, şi Bisericii celei din casa ta: 3 Dar vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi Domnul Iisus Hristos.

4 Mulţumesc Dumnezeului meu pururea, pomenire făcând pentru tine întru rugăciunile mele. 5 Auzind dragostea ta şi credinţa care ai către Domnul Iisus şi către toţi sfinţii. 6 Ca împărtăşirea credinţei tale lucrătoare să se facă întru cunoştinţa a tot binele, ce este întru voi în Hristos Iisus. 7 Că bucurie avem multă şi mângâiere întru dragostea ta, că inimile sfinţilor s-au odihnit prin tine, frate.

8 Pentru aceea multă îndrăzneală având întru Hristos, a-ţi porunci ţie ceia ce se cuvine. 9 Pentru dragoste mai vârtos te rog, fiind tu întru acest chip precum şi eu Pavel bătrân, iar acum şi legat al lui Iisus Hristos. 10 Te rog dar pentru fiul meu, pre care l-am născut întru legăturile mele, pre Onisim. 11 Care oarecând era ţie netrebnic, iar acum şi ţie şi mie de bună treabă, pre care l-am trimis înapoi la tine. 12 Iar tu pre el, adică pre inima mea, primeşte. 13 Pre care vroiam să îl ţin la mine, ca în locul tău să îmi slujească mie întru legăturile Evangheliei. 14 Dar fără de voia ta nimic nu am voit să fac, ca să nu fie ca din silă fapta ta cea bună, ci de voie. 15 Că poate pentru aceasta s-a despărţit la o vreme, ca veşnic pre el să-l aibi. 16 De acum nu ca pre o slugă, ci mai presus de slugă, frate iubit, mai ales mie, iar cu cât mai vârtos ţie, şi dupre trup şi întru Domnul. 17 Deci de mă ai pre mine părtaş, primeşte-l pre dânsul ca pre mine.

18 Iar de ţi-a făcut ţie nedreptate întru ceva, sau îţi este dator, aceea mie să o socoteşti. 19 Eu Pavel am scris cu mâna mea, eu voi plăti; ca să nu zic ţie că şi tu cu sine singur îmi eşti dator. 20 Aşa, frate, eu să mă folosesc de tine întru Domnul, odihneşte inima mea întru Domnul. 21 Nădăjduindu-mă spre ascultarea ta am scris ţie, ştiind că şi mai presus decât grăiesc vei face.

22 Şi împreună găteşte-mi mie şi gazdă; că am nădejde că prin rugăciunile voastre mă voi dărui vouă. 23 Închină-se ţie Epafras cel împreună robit întru Hristos Iisus. Marcu, 24 Aristarh, Dimas, Luca, cei împreună cu mine lucrători. 25 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu duhul vostru, Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.