×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Tit

Capitolul 3

1 Adu-le aminte lor, domnilor şi stăpânilor să se supună, să asculte, spre tot lucrul bun să fie gata.

2 Pre nimeni să nu hulească, să nu fie sfadnici, ci lini, arătând toată blândeţea către toţi oamenii. 3 Că eram şi noi oarecând fără de minte, neascultători, rătăcindu-ne, slujind poftelor, şi multora feluri de desfătări, întru răutate şi pizmă vieţuind, urâţi fiind şi urându-ne unul pre altul. 4 Iar când s-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni, a Mântuitorului nostru Dumnezeu, 5 Nu din lucrurile cele întru dreptate care am făcut noi, ci dupre a lui milă ne-a mântuit pre noi, prin Baia naşterii celei de-a doua, şi a înnoirii Duhului Sfânt. 6 Pre care l-a vărsat preste noi bogat prin Iisus Hristos Mântuitorul nostru. 7 Ca îndreptându-ne prin Darul lui, moştenitori să fim dupre nădejdea vieţii celei veşnice. 8 Credincios este cuvântul; şi pentru acestea voiesc să adeverezi tu, ca să poarte grijă, la fapte bune să se nevoiască cei ce au crezut lui Dumnezeu; că acestea sunt cele bune şi de folos oamenilor.

9 Iar de întrebările cele nebune, şi de numere de neamuri, şi de prigoniri, şi de sfăzile cele pentru lege te fereşte, că sunt nefolositoare şi deşarte. 10 De omul eretic după una şi a doua sfătuire te fereşte. 11 Ştiind că s-a răzvrătit unul ca acesta, şi greşeşte, fiind singur de sine osândit.

12 Când voi trimite pre Arteman la tine, sau pre Tihic, nevoieşte-te să vii la mine în Nicopole, pentru că acolo am socotit să iernez. 13 Pre Zina ştiutorul legii şi pre Apolo degrab să îi trimiţi mai înainte, ca nimic lor să nu le lipsească. 14 Şi să se înveţe şi ai noştri să poarte grijă de fapte bune spre trebile cele de folos, ca să nu fie fără de roadă. 15 Închină-se ţie toţi cei ce sunt cu mine. Spune închinăciune celor ce ne iubesc pre noi întru credinţă. Darul cu voi toţi, Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.