×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Timotei

Capitolul 3

1 Şi aceasta să ştii, că în zilele cele de apoi vor veni vremi cumplite. 2 Că vor fi oamenii iubitori de sine, iubitori de argint, măreţi, trufaşi, hulitori, de părinţi neascultători, nemulţumitori, necuraţi. 3 Fără de dragoste, neprimitori de pace, clevetitori, neînfrânaţi, nedumestnici, neiubitori de bine. 4 Vânzători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu. 5 Având chipul bunei credinţe (creştinătăţii), iar puterea ei tăgăduind; şi de aceştia te fereşte. 6 Că dintru aceştia sunt cei ce se vâră prin case, şi robesc pre femeiuştile cele îngreunate de păcate, cele ce se poartă cu multe feluri de pofte. 7 Care pururea se învaţă, şi niciodată la cunoştinţa adevărului a veni nu pot. 8 În ce chip şi Ianis şi Iambris s-au împotrivit lui Moise, aşa şi aceştia stau împotriva adevărului, oameni stricaţi fiind la minte, nelămuriţi în credinţă. 9 Ci nu vor spori mai mult, că nebunia lor arătată va fi tuturor, precum şi a acelora s-a făcut.

10 Iar tu ai urmat învăţăturii mele, petrecerii, voii, credinţei, îndelungii răbdări, dragostei, îngăduinţei. 11 Gonirilor, pătimirilor; care mi s-au făcut mie în Antiohia, în Iconia, în Listra, ce fel de goane am răbdat, şi din toate m-a izbăvit Domnul. 12 Şi toţi care voiesc cu bună credinţă a vieţui întru Hristos Iisus, goniţi vor fi. 13 Iar oamenii cei vicleni şi fermecători, vor procopsi spre mai rău, care înşală şi singuri se înşală. 14 Iar tu petreci întru cele ce te-ai învăţat şi încredinţat, ştiind de la cine te-ai învăţat. 15 Şi căci din pruncie Sfintele Scripturi ştii, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus. 16 Toată Scriptura este de Dumnezeu însuflată, şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea spre dreptate. 17 Ca să fie deplin omul lui Dumnezeu, spre tot lucrul bun desăvârşit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.